Wiodącym materiałem wykorzystywanym w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu jest podręcznik Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E (2017).

Z uwagi na zmiany w bankowości, w szczególności dot. regulacji bankowych, część zagadnień w podręczniku może się zdezaktualizować. W tej sytuacji należy go traktować jedynie jako uzupełniający materiał szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminu ECB EFCB 3E.