Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr Danuty Kozłowskiej-Makóś

Dnia 24 lipca 2019 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Honorowe wręczenie nastąpiło 14 października 2019 r. w Dniu Edukacji Narodowej.