Udział dr Danuty Kozłowskiej-Makóś w XIX Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Zarządzanie finansami”

W dniach 14-16 marca 2018 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś wzięła udział w XIX Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Zarządzanie finansami” organizowanej przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration.

Referat

Danuta Kozłowska-Makóś: „Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu"

Link do strony konferencji: http://www.fmc.home.pl