Udział dr Danuty Kozłowskiej-Makóś w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością”

W dniach 7 – 10 października 2017 r. dr Danuta Kozłowska-Makóś wzięła udział w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, Bankowości, a także Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbyła się podczas rejsu promem do Szwecji. Główną ideą konferencji była wymiana naukowych spostrzeżeń oraz biznesowych doświadczeń odnoszących się do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych, społecznych, geopolitycznych, a także klimatycznych, co stanowiło przyczynek do zastanowienia nad ich mikro i makroekonomicznymi skutkami.

Referat

Danuta Kozłowska-Makóś: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału” [sesja V: Społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania wartością]

Link do strony konferencji: http://www.konferencja.wzr.pl/