Udział pracowników Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych w Konferencji Katedr Finansów 2017

W dniach 18 – 20 września 2017 r. pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych brali udział w Konferencji Katedr Finansów – „Finanse dla rozwoju” organizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów Publicznych, Zakład Ubezpieczeń, Zakład Rynków Finansowych i Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główną ideą konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju finansów, upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez poszczególne ośrodki naukowe, a także nawiązanie kontaktów, które zaowocować mają wspólnymi projektami naukowymi mające przyczynić się do rozwoju nauki o finansach.

W konferencji udział wzięli:

- dr hab. Artur Walasik, prof. UE

- dr Joanna Blach

- dr Anna Doś

- dr Maria Gorczyńska

- dr Danuta Kozłowska-Makóś

- dr Monika Wieczorek-Kosmala

 

Link do strony konferencji: http://www.kkf2017.umcs.pl/