Udział prof. Artura Walasika w IX Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego INSO2017

Prof. Artur Walasik został zaproszony do wygłoszenia referatu na IX Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego INSO2017 organizowanym przez Instytut Allerhanda w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w Warszawie. W części moderowanej przez sędziego Tadeusza Czarnotę, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, obok wystąpień dr Kingi Bauer (Instytut Allerhanda – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz sędziego Zbigniewa Miczka (Instytut Allerhanda – Sąd Okręgowy w Krakowie), prof. Artur Walasik przedstawił referat zatytułowany Ekonomika bankructwa – przyczynek do krytycznej analizy prawa upadłościowego z perspektywy ekonomicznej teorii przedsiębiorstwa.

Strona kongresu: http://kongresy.allerhand.pl/inso/

Strona Instytutu Allerhanda: http://www.allerhand.pl/index.php/pl/