Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych funkcjonuje w strukturze Wydziału Finansów od 2015r. 

Z dniem  1 lipca 2015 roku dwa zakłady Katedry Finansów przekształcono w Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych. Funkcję kierownika katedry objął  prof. UE dr hab. Artur Walasik, który pełnił ją do kwietnia 2023r. Od 1 maja 2023r. kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych jest prof. UE dr hab. Joanna Błach.

Podstawową dyscypliną naukową Katedry jest nauka ekonomii i finansów, w szczególności finansów przedsiębiorstw. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą czynników determinujących strategię finansową przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wyzwań zrównoważonego rozwoju. Działalność badawcza i ekspercka obejmuje również zagadnienia związane z:

  • funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku finansowym,
  • analizą czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa,
  • zastosowaniem innowacji finansowych w strategii finansowej przedsiębiorstwa,
  • działalnością grup kapitałowych,
  • mechanizmami ładu korporacyjnego, 
  • raportowaniem korporacyjnym finansowym i pozafinansowym,
  • zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej,  strategii finansowej przedsiębiorstwa, ładu korporacyjnego, odpowiedzialności społecznej biznesu, innowacji finansowych, finansów grup kapitałowych, podstaw finansów i ubezpieczeń. Współpracują przy realizacji projektów naukowych i dydaktycznych z zakresu finansów z podmiotami gospodarczymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi oraz szkołami średnimi.

 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną Konferencję Katedr Finansów 2024 KKF 2024

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3