Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja Katedr Finansów 2024

Organizowana od lat 70. XX wieku Konferencja Katedr Finansów stała się z czasem najważniejszym w Polsce miejscem spotkań, prezentacji referatów i wymiany poglądów naukowców prowadzących badania w obszarze finansów.

W 2024 r. organizatorami konferencji są: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedra Finansów  Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany poglądów, dyskusji oraz prezentacji wyników badań dotyczących trendów, wyzwań i dylematów stojących przed współczesnymi finansami.

Konferencja Katedr Finansów ma w 2024 r. szczególny charakter, ponieważ wpisuje się w obchody Europejskiego Miasta Nauki, który to tytuł przyznano miastu Katowice. Więcej na ten temat w zakładce "EMN Katowice 2024".

Hasło tegorocznej konferencji brzmi: „Współczesne finanse – trendy, wyzwania, dylematy”.

Nowe trendy technologiczne, organizacyjne, geopolityczne, społeczne, a także nowe trendy w przepływie kapitału nie pozostają bez wpływu na sferę finansową gospodarki światowej oraz gospodarek poszczególnych regionów i krajów. Ich wyłanianie się i rozwój rodzą liczne wyzwania, które dotyczą finansów w sposób bezpośredni lub pośredni.  Przykładowe trendy i wyzwania wpływające współcześnie na sferę finansów to m.in. digitalizacja i ekspansja firm technologicznych do sektora finansowego, platformizacja usług finansowych, „zielone” finanse/finansowanie zrównoważonego rozwoju oraz transformacji energetycznej, równoważenie finansów publicznych, wpływ COVID i wojny w Ukrainie na finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, wykluczenie cyfrowe i finansowe.

Identyfikacja i pogłębiona analiza najważniejszych trendów i wyzwań jest niewątpliwie trudnym zadaniem, wymagającym prowadzenia badań naukowych, które mogą – i powinny – pomóc w rozstrzygnięciu związanych z nimi dylematów oraz stać się wsparciem przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji dotyczących sfery finansów.

Konferencja odbędzie się w dniach  16-17 września 2024 r. w Katowicach (dokładna lokalizacja Konferencji będzie podana w terminie późniejszym).

Zapraszamy Państwa do Katowic!

W imieniu Rady Programowej
prof. dr hab. Janina Harasim - Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych
prof. dr hab. Teresa Famulska - Kierownik Katedry Finansów Publicznych
dr hab. Joanna Błach, prof. UE - Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Witold Gradoń

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3