Zapraszamy do udziału w konferencjach naukowych organizowanych przez pracowników katedry

  • 8th European Risk Conference  ERRN 2018

  • Zrównoważone Finanse i Inwestycje - Sustainable Finance and Investment  SFICONF 2018