Przejdź do menu Przejdź do treści

DR HAB. JOANNA BŁACH, PROF. UE

 • Łukasik G. i Błach J. 2016. Strategie finansowe przedsiębiorstwa (Corporate financial strategies). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 245, ISBN 978-83-7875-281-3.
 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A., i Gorczyńska M., 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, G. Strupczewski, red. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. Warszawa: Poltext. ss. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Błach, J., 2015. Gromadzenie środków finansowych. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – Podmioty. Warszawa: Difin. ss. 353-359. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J. i Gorczyńska M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 10(4), ss. 46-59. ISSN: 1734-039X, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>
 • Błach J. i Wieczorek-Kosmala M., 2014. Catastrophe Bonds as Innovative Tools of Corporate Financial Management – Application and Limitations. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference proceedings, Volume IV, Economics & Tourism, Sofia: SGEM, ss. 97-104. ISBN: 978-619-7105-28-5, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B24/S7.012

  <http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article831>

 • Błach J. red. 2014. Fundamentals of Finance. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice. (131 stron). ISBN: 978-83-7875-194-6

 • Łukasik, G. i Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element prawidłowych relacji  inwestorskich. W: J. Turyna i J. Rak, red.   Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ss. 15-33. ISBN: 978-83-63962-39-5
  <http://libra.ibuk.pl/book/103510>
 • Błach, J., 2013. Enterprise Risk In Terms of Innovative Financial Mechanisms. W: J. Turyna i J. Rak, red. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ss. 47-59. ISBN: 978-83-63962-39-5
  <http://libra.ibuk.pl/book/103510>
 • Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013.  Financial Innovations in Risk Management - Enterprise Perspective. W: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientific Conference,  Ostrava: VSB Technical University of Ostrava. ss. 24-34. ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN: 2336-162X
  <http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red.  Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin, Warszawa 2013. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4
 • Łukasik, G. i Błach, J., 2013. Podstawy relacji inwestorskich na współczesnych rynkach finansowych. W: G. Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 11-64. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Modele, sposoby i narzędzia komunikacji z interesariuszami. W: G. Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 110-145. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: G. Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 183-205. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element relacji inwestorskich. W:  G.  Łukasik, red. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin. ss. 166-175. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Wieczorek-Kosmala, M. i Błach, J., 2013. Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 11(2), część 2, lipiec, ss. 515-530. ISSN: 2084-5189
  <http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_2_40.pdf>
 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M. 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych. W: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. ss. 249-259. ISBN: 978-83-89072-22-1
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, ss. 218-228. ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X
  <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171260421
 • Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Warszawa: CeDeWu. (231 stron). ISBN: 978-83-7556-483-9
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Application of Financial Analysis in Corporate Finance. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. ss. 13-56. ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Błach, J., 2013. Capital Structure Decisions. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice, Katowice. ss. 57-91. ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Błach, J. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Financial Innovations in Corporate Finance Strategies, W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice, Katowice. ss. 133-168. ISBN: 978-83-7875-062-8

DR HAB. ANNA DOŚ, PROF. UE

 • A. Doś, "Bonusy w sektorze bankowym - instytucjonalizacja wyzysku?", "Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne", 3/2016, s. 19 - 30.

 • Doś, A., & Foltyn-Zarychta, M. (2016). Socially Responsible Investment Market Size in Poland: The Content Analysis. In New Trends in Finance and Accounting (pp. 653-663). Springer, Cham.

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 7-16, (ISSN 2083-8611)
  http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf

 • fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artykuły_271_290/SE_282/01.pdfGorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, s. 77-98,  (ISSN 1732-1948),
  http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf
 • Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Błach J. i Gorczyńska M., 2016. Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention. “Journal of Economics and Management”, vol. 23(1) 2016, s. 5-20, ISSN 1732-1948, <http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_23/01.pdf>
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Doś, A. i Gorczyńska, M, 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska i G. Strupczewski, red. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń. Warszawa: Poltext. ss. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Doś, A., 2015. Pieniądz. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 39-53. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2015. Cena. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 114 – 132. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2015. Saldo środków publicznych. W: H. Zadora, red. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin. ss. 335 - 347. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2014. Strategic CSR drivers-environmental preferences of Silesia inhabitants. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (2014) 325. ISSN: 1899-319
 • Doś, A., 2014. Fundamentals of Public Finance. W: J. Błach, red. Fundamentals of Finance. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 9788378751946
 • Doś, A. i Szewieczek D., 2014. System ubezpieczeń na życie (life) i pozostałych (non-life). W: K. Znaniecka i M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe. Warszawa: CeDeWu. ss. 91-114. ISBN: 9788375562927

 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk financing models for sustainable development. Quality of Life and Sustainable Development, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (2013) 308, ss. 165-179. ISSN: 1899-3192
 • Doś A. i Pyka A., 2013. Public-private partnership as innovative solution for financing enterprises. Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava. Ostrava, ss. 129-139.
 • Doś, A., 2013. Insights into ecological taxes for Poland from the public choice theory perspective. W: M. Jastrzębska i K. Stańczak-Strumiłło, red. Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 116-129. ISBN: 9788378651499
 • Ciupek, B. i  Doś, A., 2013. Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa. W: B. Ciupek i T. Famulska, red. Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ss. 45-74. ISBN: 9788378751656
 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk from public finance perspective. Risk perception in financial and non-financial entities, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 165 – 180. ISSN: 2083-8611
  http://www.sbc.org.pl/Content/81793/SE_127.pdf
 • Doś, A., 2013. Analiza skłonności mieszkańców województwa śląskiego do ponoszenia kosztów ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (2013) 297, ss. 41-50. ISSN: 1899-3192
 • Doś, A. i Pyka A., 2013. Public-Private Partnership. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach. ss. 199-210. ISBN: 9788024831725
 • Doś A. i Pyka, A., 2013 Project Finance. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach. ss. 211-218. ISBN: 9788024831725
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin, Warszawa 2013. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4

DR MARIA GORCZYŃSKA, PROF. UE

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 7-16, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf

 • Gorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, s. 77-98,  (ISSN 1732-1948),http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf

 • Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Błach J. i Gorczyńska M., 2016. Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention. “Journal of Economics and Management”, vol. 23(1) 2016, s. 5-20, ISSN 1732-1948, <>http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku
  %C5%82y_1_30/JEM_23/01.pdf>

 • Błach, J., Doś, A., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Financial Innovations for Companies Offered by Banks: Polish Experience. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 105, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(9), ss. 2936 - 2945. ISSN: 1307-689
  <http://waset.org/Publication/financial-innovations-for-companies-offered-by-banks-polish-experience/10002306>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J. i Gorczyńska, M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 10(4), ss. 46-59. ISSN: 1734-039X, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. i Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W: W. Sułkowska, red.  Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Difin, Warszawa 2013. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4

 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych. W: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. ss. 249-259. ISBN: 978-83-89072-22-1

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, ss. 218-228. ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X
  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171260421

 • Błach, J., Gorczyńska, M. i Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Warszawa: CeDeWu. (231 stron). ISBN: 978-83-7556-483-9
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M., 2013. Application of Financial Analysis in Corporate Finance. W: M. Wieczorek-Kosmala, red. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. ss. 13-56. ISBN: 978-83-7875-062-8

DR DANUTA KOZŁOWSKA-MAKÓŚ

 

 • Kozłowska-Makóś, D., Gomulski. K., 2023, Alternatywne metody finansowania przedsiębiorstw z branży alkoholi rzemieślniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH, nr 20/2023, ss. 47-55, ISSN: 2451-4535

  www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn20/ZN20_Kozlowska.pdf

 • Kozłowska-Makóś, D., 2022, Minimization of tax risk in transfer pricing. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH, nr 18/2022, ss. 29-39. ISSN: 2451–4535

         https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn18/ZN18_Kozlowska.pdf

 • Kozłowska-Makós, D., 2022, Corporate Social Responsibility in the International Cash Flow. W: K. Mokrzycka-Kogut, E. Grabowska-Kaczmarczyk red. Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Warszawa: Poltext. ss. 67-84. ISBN: 978-83-8175-375-3
 • Kozłowska-Makóś, D., 2020, The importance of corporate social responsibility in shaping transfer prices. W: J. Krasodomska, K. Chłapek, S. Krajewska red. Accounting, reporting and auditing. Warszawa: Difin. ss. 112-119. ISBN: 978-83-8085-791-9
 • Kozłowska-Makóś, D., 2020. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W: J. Bereźnicka i M. Wasilewski red. Finansowanie i standing finansowy - wybrane zagadnienia. Warszawa: SGGW. ss. 43-52. ISBN: 978-83-7583-943-2
 • Kozłowska-Makóś, D., Kluzek, M., 2018. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 532 (2018), ss. 185-193. p-ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041
 • Kozłowska-Makóś, D., 2018. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 2 2018 (92), ss. 95-104. ISSN: 2450-7741
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. Konflikty interesów w warunkach koncentracji kapitału. W: K. Barczyk, red. Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej. Katowice: GWSH. ss. 22-31. ISBN: 978-83-60953-95-2 
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 15, No. 2/2017, ss. 177-187. ISSN: 2084-5189          http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
 • Kozłowska-Makóś. D., 2017. Przesłanki i konsekwencje konfliktów interesów w warunkach koncentracji kapitału. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H-Oeconomia, Vol. 51, No. 6 (2017), ss. 149-156. p-ISSN: 0459-9586, e-ISSN: 2449-8513                                                                           file:///C:/Users/Danusia/Downloads/5309-23270-1-PB%20(2).pdf
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Warszawa: CeDeWu. ss. 294. ISBN: 978-83-8102-006-0
 • Kluzek, M., Kozłowska-Makóś, D., Wawryszuk-Misztal. A., 2017. Zarządzanie finansami grupy kapitałowej. Warszawa: Texter. ss. 142. ISBN (druk): 978-83-7790-485-5, ISBN (e-book): 978-83-7790-486-2 
 • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Conflicts of interests in the area of transfer pricing - selected issues. W: M. Čulík, red. Managing and Modelling of Financial Risk 2016, 8th International Scientific Conference Proceedings Part II, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, ss. 439-446. ISBN: 978-80-248-3994-3, ISSN (Print): 2464-6973, ISSN (On-line): 2464-6989                                                <https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_II_.pdf
 • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Wpływ rynkowego trendu koncentracji kapitału na strategię finansową przedsiębiorstwa. W: G. Łukasik i J. Błach, red. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym. Warszawa: CeDeWu. ss. 111-138. ISBN: 978-83-7556-873-8
 • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, Nr 2/2016(41), ss. 65-73. ISSN: 1896-656X Kozłowska-Makóś, D., 2016. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, Nr 2/2016(41), ss. 65-73. ISSN: 1896-656X 
  <http://przedsiebiorstwo.waw.pl/files/90/1043/knop-nr-4-2016-kozlowska-makos.pdf
  >
 • Kozłowska-Makóś, D., 2015. Efekt synergii w procesach łączenia się kapitału (wybrane problemy). Journal of Financial Management and Accounting, Vol. 3 (2) 2015, ss. 17-28. ISSN: 2300-9683                           <http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n2_2015.pdf>

DR INŻ. JACEK NOWAK

 • Nowak, J., 2013. Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością. Warszawa: Difin. (294 strony). ISBN: 978-83-7641-909-1
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3