Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje krajowe 2024

 • INTERNATIONAL WOMEN'S DAY CONFERENCE IN ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT (7-8 marca 2024), Katowice, Organizator: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH - wystąpienia pracowników katedry:
  • dr hab. Joanna BŁACH, prof. UE, mgr Anna SIKORA, mgr Krzysztof PAŁĘGA: SDGs IN CORPORATE REPORTING - CASE STUDY OF SILESIAN COMPANIES 
  • dr Małgorzata LIPOWICZ: BARIERY WYKORZYSTANIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST) METROPOLII GZM 
  • mgr Krzysztof Pałęga: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KOBIET I MĘŻCZYZN - ANALIZA ZARZĄDZANIA FINANSAMI OSOBISTYMI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
  • dr hab. Joanna BŁACH - komitet organizacyjny konferencji, przewodniczenie sesjom panelowym FINANCE oraz SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE
 • XVIII Konferencja Naukowa STRATEGIE W PODEJMOWANIU DECYZJI W SYTUACJACH KONFLIKTU I WSPÓŁPRACY 2024 (https://www.polsl.pl/roz1/strategie-2024/) (Politechnika Śląska) - udział pracowników Katedry - dr Danuta Kozłowska-Makóś, dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ XXI WIEKU INTER_FaMa’2024 (https://wz.pcz.pl/interfama) (Politechnika Częstochowska) - udział pracownika - dr inż Iwona Gorzeń-Mitka.

 

Konferencje krajowe 2023

 

 • KARIERA BEZ BARIER. NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY - SZANSE I WYZWANIA (27-28 listopada 2023), Katowice, organizator: Akademia Górnośląska
  • Dr hab. Joanna BŁACH, prof. UE oraz dr Maria GORCZYŃSKA, prof. UE wygłosiły w sesji naukowej referat: "PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE W PROCESIE KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH"
  • Dr Maria GORCZYŃSKA, prof. UE uczestniczyła również jako ekspert w panelu dyskusyjnym "KOMUNIKACJA BEZ BARIER"
  • link do strony z programem konferencji: lp.akademiagornoslaska.pl/niepelnosprawni_2023
 • QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023 TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE, Gdańsk (23-24 listopada 2023), organizator: Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii oraz Uniwersytet Gdański
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarność w Zarządzaniu Organizacją XXI wieku INTER_FaMa'2023 (30 października 2023 r.)

  • Dr hab. Anna DOŚ, prof. UE wygłosiła referat: "FINANSE 3.0: FINANSE ZRÓWNOWAŻONE"
  • Dr inż. Iwona GORZEŃ-MITKA wygłosiła referat: " EWOLUCJA TEMATYCZNA I TRENDY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH: MAPOWANIE BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM SCIMAT"
  • Mgr Krzysztof PAŁĘGA wygłosił referat: "RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA JAKO SZANSA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASACH KRYZYSU"
 •  

  Konferencja "Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy", Politechnika Śląska, Ustroń (25-26 września 2023)

   

  • dr Danuta Kozłowska-Makóś wygłosiła referat: "Powiązania finansowe w grupach kapitałowych w świetle rozwiązań podatkowych i celów zrównoważonego rozwoju"
 • Konferencja Katedr Finansów 2023, "Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (14-15 września 2023)
  • W obradach stacjonarnie i online udział wzięli: prof. Joanna Błach, prof. Anna Doś, dr Małgorzata Lipowicz oraz mgr Krzysztof Pałęga.  
  • W trakcie sesji: "Struktura własności i nadzór właścicielski" prof. Anna Doś wygłosiła referat na temat: "The effects of family ownership on gender diversity in upper echelons:  Institutional perspective evidence from Poland" przygotowany w zespole międzynarodowym wspólnie z dr Fragkoulis Papagiannis, Daniela Montemerlo, Daniele Grechi, Patrizia Gazzola 
  • W sesji poświęconej podatkowym i pozapodatkowym determinantom decyzji finansowych mgr Krzysztof Pałęga przedstawił referat pt."Obowiązujące rozwiązania podatku dochodowego stymulujące zaangażowanie przedsiębiorstw w działania społecznej odpowiedzialności biznesu"
  • link do strony z programem konferencji:  Konferencja Katedr Finansów 2023 - Program (ue.poznan.pl)
 •  

  Sustainable Finance and Accounting 10th International Conference Economy-Ethics-Environment, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń (20-23 czerwca 2023)

 •  

  Konferencja Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (27-28 kwietnia 2023)

  • prof. Anna Doś na sesji “New risks and challenges in Global Banking” wygłosiła referat “Is EU policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels? Evidence from Poland and Hungary” prezentujący wyniki badań prowadzonych wspólnie z dr hab. Joanną Błach, prof. UE, dr Małgorzatą Lipowicz, prof. Francesco Pattarin i Elisą Flori
 • International Women's Day Conference in Economics, Finance and Management organizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (8-9 marca 2023r.)
  • prof. Joanna Błach: Determinants of cash holders' decisions - risk management perspective (współautor: prof. Cristina Florio, prof. Monika Wieczorek-Kosmala); przewodniczenie sesji panelowej: Sustainable Finance, komitet organizacyjny konferencji
  • prof. Monika Wieczorek-Kosmala:  CERES II - the true cost of environemntal risk exposure to Silesians (współautor: Agnieszka Stadnicka), przewodniczenie sesji panelowej: Digital Area of Networking Teachers and Educators, komitet organizacyjny konferencji
  • dr Małgorzata Lipowicz: Financing the activities of the Metropolis GZM through the use of green and blue bonds
  • prof. Anna Doś: przewodniczenie sesji panelowej Politics and Empowerment
  • link do strony z programem konferencji: IWD_2023_Program_final_v_07.03.2023.pdf (ue.katowice.pl)

 

Konferencje zagraniczne 2023

 

 • 11th International Scientific Conference Financial markets 2023, 30-31 maja 2023r., Praga, organizator: University of Finance and Administration w Pradze
  • dr hab.Joanna, prof. UE wygłosiła referat “Is European Unio Policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels?” prezentujący wyniki badań prowadzonych wspólnie z prof. Anną Doś, dr Małgorzatą Lipowicz oraz prof. Francesco Pattarin i Elisą Flori z University of Modena and Reggio Emilia. 
  • link do strony konferencji: Financial markets 2023 | Vysoká škola finanční a správní (vsfs.cz)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca