Przejdź do menu Przejdź do treści

 

2019

 • The 9th International Conference „Financial Reporting and Auditing Meeting the information users’ needss” organizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (12-13 grudzień 2019 r.)

  - dr Danuta Kozłowska-Makóś „The importance of corporate social responsibility in shaping transfer prices”

  Link do strony: https://krf.uek.krakow.pl/media/Conference%20Venue.pdf

 • XII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowym, XV Mikrofirma-2019, „Zasoby wytwórcze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw-finansowanie, innowacyjność, efektywność” orgaznizowane przez  Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jachranka (28-29 listopad 2019 r.)

          - dr Danuta Kozłowska-Makóś „Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach fuzji i              przejęć przedsiębiorstw”

          Link do strony: http://mimp.wzieu.pl/

I Międzynarodowa Konferencja Naukowej pt. „Nie ma państwowości bez skarbowości – podatki a rozwój” Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, Otwock (3-4 październik 2019 r.)

- dr Danuta Kozłowska-Makóś: “Corporate social responsibility in the international flow of capital”

Link do strony: https://www.kss.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/uf8Z/content/pierwsza-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-nie-ma-panstwowosci-bez-skarbowosci-%E2%80%93-podatki-a-rozwoj-zorganizowana-przez-krajowa-szkole-skarbowosci-w-dniach-3-4-pazdziernika-2019-r-w-filii-kss-w-otwocku?

2018

 • Konferencja Katedr Finansów "Współczesne finanse" Toruń 2018

         Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (17-19 czerwca 2018 r.)
         - dr Danuta Kozłowska-Makóś: Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania"

 

 • XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Zarządzanie finansami" Organizator: Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration, Kołobrzeg (14-16 marca 2018r.)

         - dr Danuta Kozłowska-Makóś: "Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna                   odpowiedzialność biznesu"

          Link do strony konferencji: http://www.fmc.home.pl

2017

 • XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”

Organizator: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedra Bankowości, a także Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

Obrady konferencji podczas rejsu promem do Szwecji (7-10 października 2017 r.).

Referat:

- dr Danuta Kozłowska-Makóś: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału” [sesja V: Społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania wartością]

         Link do strony konferencji: http://www.konferencja.wzr.pl/

 • Konferencja Katedr Finansów 2017– „Finanse dla rozwoju”.  Organizator: Katedra Bankowości, Katedra Finansów Publicznych, Zakład Ubezpieczeń, Zakład Rynków Finansowych i Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin (18 – 20 września 2017 r.)

        - dr hab. Artur Walasik, prof. UE „Ekonomika opodatkowania zdarzenia gospodarczego”
          [sesja: Finanse publiczne II. Podatki]

        - dr Anna Doś „Rentowność i kondycja finansowa przedsiębiorstw odpowiedzialnych
          i  „nieodpowiedzialnych” społecznie” [sesja: Finanse przedsiębiorstw]

         - dr Danuta Kozłowska-Makóś „Konflikty interesów w warunkach koncentracji kapitału”
           [sesja plakatowa]

        - dr  Joanna Błach, dr Monika Wieczorek-Kosmala, dr Maria Gorczyńska „Perspektywa CSR a cel
           działania przedsiębiorstwa – studium na przykładzie wybranych spółek"

         Link do strony konferencji: http://www.kkf2017.umcs.pl/

 • International Scientific Conference „Financialization – New Trends and Directions of Development”, Rzeszów, 9-10 czerwca 2017, organizator: University of Information Technology and Management in Rzeszów oraz Chair of Banking, Finance and Accounting of the University of Warsaw.

   - Joanna Błach, Maria Gorczyńska (prezentacja): Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa – studium przypadku

    - Anna Doś (prezentacja): The effect of Foreign Equity Ownership on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence From Poland

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse i Rachunkowość Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Edukacja, Etyka, Innowacje; Jelenia Góra, 24-26 kwietnia 2017, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości,

   - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala (prezentacja): Informacja o ryzyku reputacji w polskich spółkach odpowiedzialnych społecznie

   - Anna Doś (prezentacja): Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego (współautor: Monika Foltyn-Zarychta)

2016

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce pt. „Finanse i rachunkowość w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej” Organizator: Katedra Rachunkowości i Finansów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice (12 grudnia 2016 r.)
   Referat
  D. Kozłowska-Makóś „Konflikty interesów w warunkach koncentracji kapitału” [Sesja: II sesja równoległa]
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse- Problemy- Decyzje FPD2016”. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Finansów Publicznych oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych,  Jaworze (17-19 października 2016). Udział w konferencji:

      - prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik

              - prof. UE dr hab. Artur Walasik             
              - dr Joanna Błach             
              - dr Anna Doś             
              - dr Maria Gorczyńska             
              - dr Danuta Kozłowska-Makóś             
              - dr Helena Ogrodnik             
              - dr Daniel Szewieczek             
              - dr Monika Wieczorek-Kosmala

           Publikacja artykułu:
          Joanna Błach, Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala, Maria Gorczyńska "Model decyzji
          o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury";

           Danuta Kozłowska-Makóś "Fuzje i przejęcia jako formy koncentracji kapitału";

           Helena Ogrodnik, Daniel Szewieczek, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka, "Rynek  ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce – specyfika produktu, analiza głównych tendencji".

           Artur Walasik, „Analiza determinant konkurencji fiskalnej w zakresie wydatków lokalnych” (wspólnie z Jolantą Gałuszką)

 • 20th EBES Conference, Organizator: Eurasia Business and Economics Society, Wien, 28 – 30 września 2016 r. W konferencji udział wziął:

   - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony [Sesja: Political Economy and Public Economics]: „The Density of Taxation: The Key for Detailed Analysis of Tax Competition”

 • Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju zorganizowany przez Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Miasto Rybnik, Rybnik (31 maja 2016). W konferencji udział wzięła:

             - dr Anna Doś

  Prezentacja artykułu: „Bonusy w sektorze bankowym – instytucjonalizacja wyzysku?”

   

 • Konferencja „Dyscyplina finansów publicznych w spojrzeniu organów kontroli (na tle zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego)”. Organizator: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego,Wrocław, 21 – 22 kwietnia 2016 r. W konferencji udział wziął:

          - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony: „Statystyczne ujęcie realizacji obowiązku określonego art. 93 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych w obszarze związanym z zakresem działania jednostek samorządu terytorialnego (na przestrzeni ostatniej dekady)”

   

2015

 • Konferencja z cyklu Podatki - Finanse – Przedsiębiorstwo, pt. „VAT a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa”. Organizatorzy: Katedra Finansów Publicznych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Katowice, 23 listopada 2015. W konferencji udział wzięła:

              - dr Danuta Kozłowska-Makóś.

 •  17th EBES Conference, Organizator: Eurasia Business and Economics Society, Venice, 15 – 17 października 2015 r. W konferencji udział wziął:

        - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony [Sesja: Public Economics I]: „The theory of Fiscal Decentralisation Taken into Account Business Activity”

 • XVI Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością oraz Katedrę Finansów Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o temacie "Zarządzanie Finansami Firm - teoria i praktyka" - ZAFIN 2015 (25-27 maja 2015), Wrocław. W konferencji udział wzięły:

                - dr Joanna Błach
                - dr Anna Doś
                - dr Maria Gorczyńska
                - dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Prezentacja referatów:

  dr Monika Wieczorek-Kosmala "Working capital management and liquidity reserves: the context of risk retention" (referat przygotowany we współautorstwie z dr Joanną Błach, dr Anną Doś i dr Marią Gorczyńską)

  dr Monika Wieczorek-Kosmala “Financial Stability in the event of a Change of Availability of Corporate External Capital as a result of a Fortuitous Event” (referat przygotowany we współautorstwie z dr Joanną Błach, dr Anną Doś i dr Marią Gorczyńską)

   

  Przewodniczenie sesji tematycznejnej (session chair) pt.: Integration of Enterprise Risk Management and Corporate Finance - implications, concepts, practice - dr Monika Wieczorek-Kosmala.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo". Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Rzeszów (03-05.12.2015). W konferencji udział wzięła:


      - dr Danuta Kozłowska-Makóś.

  Referat D. Kozłowska-Makóś „Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” [Sesja: Session F: Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji].

 • Konferencja „Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej”, Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 20 marca 2015 r. W konferencji udział wziął:


  - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony: „Naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wykonywaniu budżetu w układzie zadaniowym – wnioski dla samorządu terytorialnego”

 • III Krakowska Międzynarodowa Konferencja naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne". Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków (26-27.11.2015). W konferencji udział wzięły:

                - dr Joanna Błach
                - dr Anna Doś
                - dr Maria Gorczyńska
                - dr Monika Wieczorek-Kosmala.         

           Prezentacja referatu pt.: „Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu
           ryzykiem przedsiębiorstwa” 
           prezentacja wspólna z dr Joanną Błach, artykuł przygotowany we współautorstwie z
           dr Joanną Błach, dr Anną Doś i dr Marią Gorczyńską).

 

 • VII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. „Finansowo-organizacyjne uwarunkowania procesów koncentracji w gospodarce”. Organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa – Jachranka, (20 – 21.11.2014 ). W konferencji udział wzięła:

          - dr Danuta Kozłowska-Makóś

  Referat: D. Kozłowska-Makóś, „Efekt synergii w procesach łączenia się kapitału (wybrane problemy)” [Sesja: V sesja plenarna: Makroekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego]

 • 14th EBES Conference, Organizator: Eurasia Business and Economics Society, Barcelona, 23 – 25 października 2014 r. W konferencji udział wziął:

       prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony [Sesja: Public Economics III]: „The propensity to tax competition: The case of implementation of tax policy by Polish local governments”

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse – Problemy – Decyzje” FPD2014. Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Jaworze, 20-22 października 2014 r. W konferencji udział wzięli:


           - prof. zw. dr hab. Gabriel Łukasik
           - prof. UE dr hab. Artur Walasik
           - dr Joanna Błach
           - dr Maria Gorczyńska
           - dr Danuta Kozłowska-Makóś
           - dr Helena Ogrodnik
           - dr Daniel Szewieczek

          Referat (publikacja): J. Błach,  „Innovations In Liquidity Management – The Potential
         Of Corporate Treasury” (współautor: M. Wieczorek-Kosmala, M. Gorczyńska, A. Doś).

          Referat (publikacja) „Transfer pricing optimization in complex capital structures”
          (D. Kozłowska-Makóś).

          Referat zgłoszony i przyjęty: „Zakres i metody konkurencji podatkowej między
         władzami lokalnymi” (A. Walasik)

               

 

 • Konferencja Katedr Finansów 2014 „Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krynica-Zdrój, 22-24 września 2014 r. W konferencji udział wzięła:

        - dr Joanna Błach

  Referat (sesja posterowa): J. Błach,  „Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem - perspektywa przedsiębiorstwa” (współautor: M. Wieczorek-Kosmala, A. Doś, M. Gorczyńska).
 • 70th Annual Congress of the International Institute of Public Finance „Redesigning the Welfare State for Aging Societies”. Organizator: International Institute of Public Finance - Università della Svizzera italiana, Lugano, 20 – 23 sierpnia 2014 r. W konferencji udział wziął:   

          - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony [Sesja: Welfare 15: Redistribution]: „Fiscal Demography: Redistributive Consequences of Consumption Taxation”
 • II Międzynarodowa Konferencja „Finanse i Rachunkowość na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Gospodarka – Etyka – Środowisko”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Zarządzania Finansami, Toruń, 13-15 kwietnia 2014 r. W konferencji udział wzięła:

       - dr Joanna Błach

  Referaty (sesja posterowa):

  1. J. Błach, „Zastosowanie modelu DuPonta w kontekście zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie - możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw” (współautor: A.Doś),

  2. J. Błach, „Business-to-business platforms as a part of e-commerce - possibilities of practical use by Polish enterprises” (współautor: A. Pyka).

 • Konferencja „Dyscyplina finansów publicznych – uwarunkowania prawne i ekonomiczne”

  Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego - Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych - Uniwersytet Wrocławski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wrocław, 10 – 11 kwietnia 2014 r. W konferencji udział wziął:

          - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty i wygłoszony: „Odpowiedzialność głównego księgowego określona w art. 18b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

   

 • Konferencja „Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej”

  Organizator: Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - Miasto Dąbrowa Górnicza- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Dąbrowa Górnicza, 28 marca 2014 r.W konferencji udział wziął:

                - prof. UE dr hab. Artur Walasik

  Referat zgłoszony, przyjęty, wygłoszony: „Ustawowa zasada efektywności wydatków publicznych w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych”

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3