Przejdź do menu Przejdź do treści

Udział w zagranicznych konferencjach naukowych

2016

 • International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing in Budapest (IAC-MEBM 2016), Budapeszt 23-24 listopada 2016, organizator: Czech Techincal University in Prague oraz Czech Institute of Academic Education. W konferencji udział wzięły:

            - dr Joanna Błach            - dr Anna Doś


prezentacja: "Financial innovations offered by insurance sector to enterprises – Polish experience" (Joanna Błach, Anna Doś)
prezentacja: "Conflicts of interest in a company and methods of their reduction – a Polish experience" (Joanna Błach)

 • 7th European Risk Conference, Organizator: University of York, European Risk Research Network, York, Wielka Brytania (15-16.09.2016). W konferencji udział wzięła:

              - dr Monika Wieczorek-Kosmala

  członek komitetu organizacyjnego konferencji,

  przewodniczenie sesji tematycznej pt. „Risk Management and Risk Perceptions”,

  prezentacja referatu pt. „Some aspects of corporate risk retention-risk transfer decisions:
  Survey results” (podczas sesji tematycznej pt. Risk transfer and risk acceptance”

 • 8th International Scientific Conference “Managing and Modelling of Financial Risks 2016”, Organizator: VSB Technical University, Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, Ostrava (5-6 Września 2016).  Udział w konferencji:

                - dr Joanna Błach
                - dr Anna Doś

  Prezentacja referatu: “Conflicts of interest and their consequences for financial management and risk in a company” (Joanna Błach);

  Prezentacja referatu:  „Multi-criteria Decision Methods for Financial Management in SMEs” (dr Anna Doś).

 • The 17th Annual Conference of Faculty of Finance and Accounting “ACFA 2016”. Organizator: University of Economics, Faculty of Finance and Accounting Prague,  Praga (27 maja 2016). Udział w konferencji:

               - prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik 

             - dr Joanna Błach             - dr Anna Doś             - dr Monika Wieczorek-KosmalaPrezentacja referatu: "The Role of Convertible Bonds in the Corporate Financing: Polish Experience" (dr Joanna Błach, współautor: prof. zw. dr hab. Gabriela Łukasik);

Prezentacja referatu: „Socially Responsible Investment Market Size in Poland: The Content Analysis” (dr Anna Doś, dr Monika Foltyn-Zarychta).

Prezentacja referatu: "Non life Insurance Purchases ofPolish Households: A Study of Leading Trends" (dr Monika Wieczorek-Kosmala, współautrzy: dr Daniel Szewieczek, dr Helena Ogrodnik, dr Maria Gorczyńska)

2015

 • IJAS ( International Journal of Arts and Sciences) Academic Conference. Organizator: IJAS, Casa Convalescencia - Universitat Autnoma de Barcelona Campus, Sant Antoni Maria Claret 171 . Barcelona, Hiszpania (23 czerwca 2015).

               - dr Monika Wieczorek-Kosmala
               - dr Anna Doś


  Prezentacja referatów:


  "The capacity for risk transfer innovations: case study of Poland as an emerging market" (dr Anna Doś, dr Monika Wieczorek-Kosmala);


  "The changes of Polish non-life insurence market - the impact of history on the current state" (dr Monika Wieczorek-Kosmala).

 • 17th EBES Conference. Organizatorzy: Eurasia Business and Economics Society przy współpracy z Istanbul Economic Research Association, San Servolo w Wenecji (15-17.10.2015). W konferencji udział wziął:

                         - prof. UE dr hab. Artur Walasik.

 • European Risk Research Network (ERRN) one-day seminar. Organizator:European Risk Research Network, University of York Wielka Brytania, Londyn, Wielka Brytania, 25 wrzesień 2015. Udział:

          - dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Prezentacja referatu pt.: “Insights into the development of risk management practices in Poland”.

 • ICBEMM 2015: 17th International Conference on Business, Economics, Marketing and Management. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) Berlin, 14-15 września 2015. W konferencji udział wzięły:

                 - dr Joanna Błach
                 - dr Anna Doś
                 - dr Maria Gorczyńska
                 - dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Prezentacja: Financial Innovations for Companies Offered by Banks: Polish Experience (dr   Joanna Błach, dr Anna Doś, dr Monika Wieczorek-Kosmala, dr Maria Gorczyńska).

 • International Conference for Business and Economics at FHWien University of Applied Sciences of WKW. International Journal of Arts and Sciences (IJAS). Wiedeń, 19-21 kwietnia 2015 r.
  W konferencji udział wzięły:

                 - dr Joanna Błach
                 - dr Maria Gorczyńska
                 - dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Referat (sesja posterowa):

  dr Joanna Błach, "The Information Policy of the Public Companies as a Part of the Corporate Communication Strategy” (współautor: G. Łukasik);

  dr Monika Wieczorek-Kosmala, "Syntetic debt as risk finance mechanizm";

  dr Maria Gorczyńska, " The development of Credit Insurance Market in Poland".

2014

 • 6th European Risk Conference „Multiple Perspectives on Risk Management”, organizator:European Risk Research Network & University of Naples “Federico II”,  Neapol, Włochy (4-5 wrzesień 2014). W konferencji udział wzięły:

             - dr Maria Gorczyńska             - dr Monika Wieczorek-KosmalaReferat:

"Exploration of corporate risk reporting practices: A study of risk disclosures in the annual reports of Polish companies".

 • 70th Annual Congress of the International Institute of Public Finance „Redesigning the Welfare State for Aging Societies” International Institute of Public Finance - Università della Svizzera italiana. Lugano, 20–23 sierpnia 2014. Referat „Fiscal Demography: Redistributive Consequences of Consumption Taxation” [Sesja: Welfare 15: Redistribution]. W konferencji udział wziął:


                - prof. UE dr hab. Artur Walasik
 • 10th International Academic Conference, International Institute of Social and Economc Sciences, University of Economics in Prague, Faculty of Economics. Wiedeń, 3-6 czerwca 2014.

               - dr Joanna Błach
               - dr Maria Gorczyńska
               - dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Referat (wystąpienie): dr Joanna Błach, „Innovations in Transferring Insurable Risk to Capital Markets – Insurance-Linked Securities (ILS) Application by the Non-financial Companies” (współautor: dr Monika Wieczorek-Kosmala, dr Maria Gorczyńska).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3