Aktualności

Pani Profesor Krystyna Znaniecka odeszła...

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/z-ogromnym-zalem-zawiadamiamy-o-smierci-sp-prof-dr-hab-krystyny-znanieckiej.html [Więcej]


Sukces Koła Naukowego "Quantum" działającego przy Katedrze Finansów Publicznych

W dniu 23 czerwca zespół Hostile Takeover zwyciężył krajowy etap konkursu Global Management Challenge. W skład zespołu wchodzą byli i obecni członkowie Koła Naukowego Modelowania Finansowego "QUANTUM" działającego przy Katedrze Finansów Publicznych,... [Więcej]


Ogólnopolskie seminarium naukowe "Finanse publiczne w dobie pandemii: problemy - wyzwania - rekomendacje"

15 marca 2021 r. odbyło się międzyuczelniane seminarium online, organizowane przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Finansów Publicznych Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz... [Więcej]