Artykuł dr Magdaleny Jarczok-Guzy w wysoko punktowanym czasopiśmie

Miło nam poinformować o opublikowaniu przez naszego pracownika – dr Magdalenę Jarczok-Guzy artykułu pt. "Financial and Marketing Purchase Conditions of Organic Baby Food" w czasopiśmie "European Research Studies Journal" (2-Years Impact Factor: 1,57; MNiSW: 100 punktów).

W pracy dokonano prezentacji i oceny postaw polskich rodziców wobec zakupów żywności ekologicznej dla niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania podatku VAT na ich zakupy. Wyniki badania ankietowego poddano analizie statystycznej i badaniu testu chi2.