Artykuł pracownika Katedry Finansów Publicznych wyróżniony podczas konferencji

W dniu 20 listopada 2018 roku, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tegorocznym tytułem „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury” organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mgr Małgorzata Grząba zaprezentowała artykuł „Znaczenie finansowania społecznościowego dla sektora kultury w Polsce i na świecie”. Artykuł ten został wyróżniony nagrodą „Best Analytical and Descriptive Paper”.