Dr Jolanta Gałuszka Członkiem Rady Wydawniczej oraz recenzentem w czasopiśmie "Scholink. Economics, Law and Policy"

Pani dr Jolanta Gałuszka została recenzentem oraz członkiem Rady Wydawniczej w czasopiśmie "Scholink. Economics, Law and Policy".

www.scholink.org/ojs/index.php/elp/about/editorialTeam