Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM", działające przy Katedrze Finansów Publicznych pod opieką dr. Jana Kaczmarzyka oraz firmę SAIO SA

Dnia 22 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja pt. "Automatyzacja i robotyzacja w finansach 2024"zorganizowana przez Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM", działające przy Katedrze Finansów Publicznych pod opieką dr. Jana Kaczmarzyka oraz firmę SAIO SA, poświęcona automatyzacji i robotyzacji w finansach. Wzięli w niej udział zaproszeni goście oraz studenci I i II stopnia kierunku Analityk Finansowy 2.0.

Konferencję otworzyła dr hab. Justyna Ganassali, prof. UE, Dziekan Kolegium Studiów oraz Joanna Porębska-Matysiak, CSO SAIO SA. Pierwszym wykładem tego dnia był występ online prof. dr hab. Andrzeja Sobczaka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pt. "Robotyzacja i sztuczna inteligencja – w poszukiwaniu efektów synergii". Następnie głos zabrał Przemysław Lewicki, CEO SAIO SA. Podczas tej części goście mieli okazję zapoznać się z historią powstania spółki SAIO SA, zajmującej się automatyzacją i robotyzacją. Dowiedzieli się także, ile procent robotów faktycznie opiera się w zupełności na pracy sztucznej inteligencji oraz jakie są trendy.

Po krótkiej przerwie kawowej wystąpili członkowie KN "QUANTUM", Kamil Zajączkowski oraz Michał Szymik. Studenci przedstawili zastosowanie nowych technologii w procesie analizy rynku akcji. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, z czym Chat GPT radzi sobie dobrze, a gdzie jeszcze kuleje i jak można byłoby go poprawić. Następnie wystąpił przewodniczący KN "QUANTUM", Kacper Wolny, który zaprezentował zgromadzonym słuchaczom strategię inwestycyjną opartą o wyuczoną sieć neuronową.

W ramach SAIO LAB wystąpili Marcin Górecki oraz Konrad Kotwica. W swojej prezentacji przedstawili automatyzację z użyciem LLM (Large Language Models) i platformy SAIO. Ostatni wykład wygłosili dr Justyna Majewska oraz Artur Pawełek z banku ING. Omawianym tematem był "Optymalny dobór lokalizacji reklam outdoor (...)". Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób wykorzystuje się między innymi rachunek prawdopodobieństwa w celu wyboru miejsca billboardów reklamowych.

Konferencję zakończył panel, w którym udział wzięli: dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE, Prodziekan – dyrektor filii w Rybniku, Tomasz Wilk, SAIO SA, Jacek Tochowicz, SAIO SA, oraz dr Jan Kaczmarzyk, opiekun KN "QUANTUM" oraz menedżer kierunku Analityk Finansowy 2.0.

Link do pełnej relacji z wydarzenia:

https://www.ue.katowice.pl/pracownicy/aktualnosci/article/konferencja-pt-automatyzacja-i-robotyzacja-w-finansach-20240.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca