Mgr Małgorzata Grząba wyróżniona na seminarium studencko-doktoranckim

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się II seminarium studencko-doktoranckie pt.: „Kierunki rozwoju innowacji w gospodarce turystyczne – wybrane praktyki działań” organizowane przez Katedrę Marketingu, Katedrę Zarządzania Marketingowego i Turystyki oraz Koło Naukowe Turystyki „KoNTiki”. Podczas seminarium mgr Małgorzata Grząba zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację dotyczącą „Bitcoin jako nowoczesna forma płatności w turystyce kulturalnej”.