Przejdź do menu Przejdź do treści

W artykule przeprowadzono  badania transparentności sprawozdawania o aktywach finansowych w okresie pandemii oraz przed pandemią SARS-CoV-2. Stwierdzono, że w okresie pandemii zidentyfikowane, newralgiczne obszary sprawozdawania o aktywach finansowych wykazywały większą zmianę wartości, co może wskazywać na zmniejszoną transparentność sprawozdania finansowego przez wykorzystanie instrumentów polityki bilansowej w większym zakresie w okresie pandemii niż przez pandemią. Korelacje między księgową wartością przedsiębiorstwa a tymi newralgicznymi obszarami sprawozdawczymi były w większości istotne dla trzech obszarów: zmiana grupy klasyfikacyjnej aktywów finansowych i modelu wyceny, obecność aktywów finansowych wycenianych własnym modelem i inne całkowite dochody dotyczące instrumentów finansowych.

link do artykułu: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2065

Dołącz do nas

Nasi partnerzy