Publikacja naszego pracownika w czasopiśmie Sustainability

Miło nam poinformować o publikacji naszego pracownika dra Piotra Kani we współautorstwie z pracownikami Katedry Rachunkowości - dr hab. Beaty Dratwińskiej – Kani, prof. UE oraz dr Aleksandry Ferens pt. „Transparent Reporting on Financial Assets as a Determinant of a Company's Value—A Stakeholder's Perspective during the SARS-CoV-2 Pandemic and beyond", która ukazała się w czasopiśmie Sustainability 2023, 15(3), umieszczonym m.in. na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska). Impact Factor: 3.889 ; Citescore: 5.0.

W artykule przeprowadzono  badania transparentności sprawozdawania o aktywach finansowych w okresie pandemii oraz przed pandemią SARS-CoV-2. Stwierdzono, że w okresie pandemii zidentyfikowane, newralgiczne obszary sprawozdawania o aktywach finansowych wykazywały większą zmianę wartości, co może wskazywać na zmniejszoną transparentność sprawozdania finansowego przez wykorzystanie instrumentów polityki bilansowej w większym zakresie w okresie pandemii niż przez pandemią. Korelacje między księgową wartością przedsiębiorstwa a tymi newralgicznymi obszarami sprawozdawczymi były w większości istotne dla trzech obszarów: zmiana grupy klasyfikacyjnej aktywów finansowych i modelu wyceny, obecność aktywów finansowych wycenianych własnym modelem i inne całkowite dochody dotyczące instrumentów finansowych.

link do artykułu: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2065