Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty naukowo-badawcze oraz dydaktyczne


Granty ministerialne
realizowane z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Wykonawcy – pracownicy Katedry

Okres realizacji

Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa - od koncepcji do wdrożenia (typ projektu: projekt w ramach programu MNiSW „DIALOG” nr 0288/DLG/2018/10)

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

dr Maciej Baranowski

Rozpoczęcie: 2018-12-14

 

Zakończenie: 2019-12-31

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw (typ projektu: własny, 40 konkurs MNiSW) 

prof. zw. dr hab. 
Teresa Famulska 

prof. UE dr hab.
Artur Walasik
dr Bożena Ciupek

Rozpoczęcie: 2011-05-04

Zakończenie: 2013-11-03             

Oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw(typ projektu: własny, 39 konkurs MNiSW)

 
prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
 

dr Joanna Błach
dr Maria Gorczyńska
dr Monika Wieczorek-Kosmala 
 

Rozpoczęcie: 2010-09-30

Zakończenie: 2012-09-29 
 

Efektywność akumulacji
i alokacji kapitału przez fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym (typ projektu: własny, 38 konkurs MNiSW)

dr Piotr Kania

prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
mgr Jan Kaczmarczyk 
 

Rozpoczęcie: 2010-03-29

Zakończenie: 2012-03-28

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2024 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

 

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w warunkach społeczno-gospodarczej transformacji regionu przemysłowego (Etap I)

dr hab.
Artur
Walasik, prof. UE

prof. dr hab. Teresa Famulska

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk

dr Edyta Sygut   

mgr Małgorzata Grząba-Włoszek

mgr Magdalena Szymczak

  Projekt "Młodzi naukowcy"   

Tytuł projektu

Czas trwania projektu


Wykonawca 
 


Efektywność wydatków publicznych na instytucje kutury

styczeń 2024 - grudzień 2024

mgr Małgorzata Grząba-Włoszek

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2023 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

 

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Instrumenty fiskalne zrównoważonych finansów publicznych (Etap II)

prof. dr hab.
Teresa
Famulska

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk

dr Edyta Sygut   

mgr Małgorzata Grząba-Włoszek

mgr Magdalena Szymczak

mgr Artur Ochot

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2022 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

 

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Instrumenty fiskalne zrównoważonych finansów publicznych (Etap I)

prof. dr hab.
Teresa
Famulska

 

 

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk

dr Edyta Sygut   

mgr Małgorzata Grząba-Włoszek

mgr Magdalena Szymczak

mgr Artur Ochot

 

 

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2021 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

 

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa (Etap II)

prof. dr hab.
Teresa
Famulska

 

 

dr Maciej Baranowski

dr Bożena Ciupek

dr Jolanta Gałuszka   

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania

mgr Małgorzata Grząba

mgr Artur Ochot

mgr Magdalena Szymczak

mgr Edyta Sygut

 

 

  Projekt "Młodzi naukowcy"   

Tytuł projektu

Czas trwania projektu


Wykonawca 
 


Wydajność fiskalna podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych

styczeń 2021 - grudzień 2021

mgr Edyta Sygut

 

 

 

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2020 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

 

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu

Zespół badawczy

Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa (Etap I)

prof. dr hab.
Teresa
Famulska

 

 

dr Maciej Baranowski

dr Bożena Ciupek

dr Jolanta Gałuszka   

dr Magdalena Jarczok-Guzy

dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania

mgr Małgorzata Grząba

mgr Artur Ochot

mgr Magdalena Szymczak

mgr Edyta Sygut

 

 Projekt "Młodzi naukowcy"

 

Tytuł projektu

Czas trwania projektu


Wykonawca 
 


Oddziaływanie instrumentów podatkowych na rynek żywności ekologicznej

styczeń 2020 - grudzień 2020

dr Magdalena Jarczok-Guzy

 

Inne projekty badawcze i dydaktyczne
realizowane z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych

 Tytuł projektu

Wykonawcy - pracownicy Katedry

Projekt dydaktyczny: "Opracowanie
i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych" (projekt realizowany przez
Wydział Finansów i Ubezpieczeń)

dr Bożena Ciupek
(promotor modułu: Wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów)
dr Maria Gorczyńska
(koordynator modułu: Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym) 

 Projekt badawczy: „Rynek audiowizualny w Polsce– diagnoza i perspektywy rozwoju
(dla subrynku kinematografii)”,
Projekt badawczy w ramach NCK
- Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa  Narodowego. Kierownik projektu prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior

dr Jolanta Gałuszka
mgr Jan Kaczmarzyk

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca