Archiwum 2016

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach  pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2016 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu
Zespół badawczy

Opodatkowanie przychodów i dochodów podmiotów gospodarczych w warunkach jednolitego rynku europejskiego. (Etap III)

prof. zw. dr hab.       Teresa Famulska


dr Bożena Ciupek
dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania
mgr Edyta Sygut

 

Polski rynek ubezpieczeń majątkowych w nowym milenium. (Etap III)prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka

dr Maria Gorczyńska
   (od 01.12.2014 r.)

prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
dr Helena Ogrodnik
dr Daniel Szewieczek
dr Monika Wieczorek-Kosmala
mgr inż. Aneta Staszel
prof. Marijana Ćurak - ekspert zewnętrzny

Oddziaływanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw na równowagę budżetową jednostek samorządu terytorialnego. (Etap III)prof. UE dr hab. Artur Walasikdr Jolanta Gałuszka