Archiwum 2017

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach  pod kierunkiem i z udziałem pracowników Katedry Finansów Publicznych w 2017 r.

Projekty "Potencjał badawczy"

Tytuł projektu                   

Kierownik
projektu
Zespół badawczy

Instrumenty polityki fiskalnej
państwa a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Etap I)

prof. zw.dr hab.
Teresa
Famulska


dr Bożena Ciupek
dr Jolanta Gałuszka
dr Jan Kaczmarzyk
dr Piotr Kania
mgr Anna Lazur
mgr Edyta Sygut