Aktualności

W czasopiśmie "European Research Studies Journal" (100 pkt. na liście Ministra w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) opublikowany został artykuł prof. dr hab. Teresy Famulskiej, dr. Jana Kaczmarzyka, mgr Małgorzaty... [Więcej]
Na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywającej się w dniu 14 października 2021 roku JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wręczyła wyróżnienia następującym pracownikom Katedry Finansów Publicznych: dr Piotr Kania otrzymał... [Więcej]
Dr Jolanta Gałuszka w dniach 20.09. - 22.09.2021 na zaproszenie Karel de Grote University College, Faculty of Management and Technology, Business Administration w Antwerpii (Belgia) przeprowadziła cykl wykładów poświęconych tematyce International Tax... [Więcej]
4 sierpnia odbył się Zjazd PTE Oddział Katowice. W trakcie wydarzenia udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2015-2020 oraz wybrano nowe władze w kadencji 2020-2025. Wśród nowych władz znaleźli się pracownicy ... [Więcej]
Dr Jan Kaczmarzyk został powołany do Rady Naukowej Czasopisma "Academic Review of Business and Economics", którego wydawcą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym dedykowanym studentom i młodym... [Więcej]
Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/z-ogromnym-zalem-zawiadamiamy-o-smierci-sp-prof-dr-hab-krystyny-znanieckiej.html [Więcej]
W dniu 23 czerwca zespół Hostile Takeover zwyciężył krajowy etap konkursu Global Management Challenge. W skład zespołu wchodzą byli i obecni członkowie Koła Naukowego Modelowania Finansowego "QUANTUM" działającego przy Katedrze Finansów Publicznych,... [Więcej]
15 marca 2021 r. odbyło się międzyuczelniane seminarium online, organizowane przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Finansów Publicznych Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz... [Więcej]
Dr Jolanta Gałuszka w dniach 08.02.-12.02.2021 na zaproszenie Karel de Grote University College, Faculty of Management and Technology, Business Administration w Antwerpii (Belgia) przeprowadziła cykl wykładów poświęconych International Tax and... [Więcej]
Miło nam poinformować o opublikowaniu przez prof. dr hab. Teresę Famulską, dr. Jana Kaczmarzyka, mgr Małgorzatę Grząbę artykułu pt. „The Relationship Between Tax Revenue and Public Social Expenditure in the EU Member States” (3-Years Impact Factor:... [Więcej]