Aktualności

W dniu 8 października 2019 r. z wizytą w Ostravie przebywała dr Magdalena Jarczok-Guzy reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas 10. International Week 2019. Na zaproszenie VSB – Technical University of Ostrava przeprowadziła wykład... [Więcej]
9 maja 2019 r. członkowie Koła Naukowego Modelowania Finansowego "QUANTUM" działającego przy Katedrze Finansów Publicznych, studenci specjalności Analityk finansowy na kierunku Finanse i Rachunkowość, Paulina Iwan, Aleksander Piecuch oraz Anna... [Więcej]
W dniu 18 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się II seminarium studencko-doktoranckie pt.: „Kierunki rozwoju innowacji w gospodarce turystyczne – wybrane praktyki działań” organizowane przez Katedrę Marketingu, Katedrę... [Więcej]
W Dniu Święta Uczelni 11 stycznia 2019 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pana Marcina Surówki. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Panu Marcinowi Surówka nadała Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w dniu... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Magdalena Jarczok-Guzy otrzymała grant rektorski za publikację artykułu pt. "Obstacles to the development of the organic food market in Poland and the possible directions of the growth" w czasopiśmie "Food... [Więcej]
Pani dr Magdalena Jarczok-Guzy została członkiem Rady Wydawniczej w czasopiśmie „International Journal of Accounting, Finance and Risk Management”. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=366 [Więcej]
W dniu 20 listopada 2018 roku, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tegorocznym tytułem „Nowe trendy funkcjonowania organizacji kultury” organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”w... [Więcej]
W dniach 26-30 października 2018 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gość Katedry Finansów Publicznych prof. dr Wojciech Stiller z Berlin School of Economics and Law wygłosił trzy wykłady o tematyce podatkowej: ·        ... [Więcej]
Z  okazji Dnia Edukacji  Narodowej JM Rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek przyznał wyróżnienia pracownikom Uczelni. Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Katedry Finansów Publicznych za osiągnięcia naukowe i... [Więcej]
Pani dr Jolanta Gałuszka została recenzentem oraz członkiem Rady Wydawniczej w czasopiśmie "Scholink. Economics, Law and Policy". http://www.scholink.org/ojs/index.php/elp/about/editorialTeam [Więcej]