Przejdź do menu Przejdź do treści

It’s Just a Triangle, Man! Teoria pieniądza, kapitału i równowagi makroekonomicznej Friedricha Augusta von Hayeka poza trójkątem

Cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania naukowe, zainicjowany w 2018 r. przez dra hab. Artura Walasika, prof. UE doczekał się kolejnej edycji.

Trzynaste Kolokwium Noblowskie przygotowano we współpracy z Katedrą Ekonomii, kierowaną przez dra hab. Jacka Pietruchę, prof. UE. Prelegentem będzie dr Przemysław Rapka.

W 1974 roku Nagrodę Nobla z ekonomii (a formalnie Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla) przyznano dwóm ekonomistom — Friedrichowi Augustowi von Hayekowi oraz Gunnarowi Myrdalowi. Obaj ekonomiści otrzymali nagrodę za „pionierski wkład w teorię pieniądza, fluktuacji gospodarczych i ich przenikliwą analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych”. W przypadku Hayeka jego wkładem w ekonomię była jego analiza wpływu zmian w sferze monetarnej na alokację zasobów w gospodarce oraz równowagę makroekonomiczną. W swoich pracach z lat 30. i 40. dowodził, że zaniżanie stóp procentowych przez sektor bankowy prowadzi do błędnej alokacji zasobów i powstania nierównowag makroekonomicznych. Ta nierównowaga makroekonomiczna jest najczęściej przedstawiana za pomocą trójkątnego wykresu zwanego „trójkątem Hayeka”. Niestety z tym wykresem wiążą się różne problemy teoretyczne jak np. mnoga ilość interpretacji okresu produkcji. Zasygnalizowany problem nie oznacza, że cała teoria kapitału i cykli koniunkturalnych Hayeka jest problematyczna i powinna zostać porzucona. W rzeczywistości teoria kapitału, pieniądza i fluktuacji gospodarczych jest znacznie głębsza, niż to wynika z wielu dzisiejszych prac, gdzie ekonomiści powołują się na teorię Hayeka. W takcie referatu zostaną omówione szerzej istotne, a często zaniedbywane wątki związane z teorią kapitału i cyklami koniunkturalnymi, jak znaczenie specyficzności i komplementarności czynników produkcji i planów, inwestycje zwiększające popyt na kapitał, zmiany struktury cen relatywnych czy równowaga między produkcją dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca