Nasza Katedra na II miejscu wśród katedr Uczelni pod względem osiągnięć publikacyjnych

Zgodnie z wieloletnią tradycją, społeczność naszej uczelni spotkała się, aby podsumować rok pracy i docenić osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne pracowników. JM Rektor prof. dr hab. inż. C.M. Olszak wręczyła granty i wyróżnienia rektorskie.

Nasza Katedra spisała się w minionym roku znakomicie. Znalazła się samej w czołówce Katedr, które mają największe osiągnięcia naukowe, a kierownik Katedry – w czołówce pracowników naukowych z największym dorobkiem publikacyjnym.

Granty naukowe otrzymali:

Prof. dr hab. Ewa Ziemba – grant rektorski za publikację artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Dr Anna Karmańska – grant rektorski za publikację artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Mgr Maciej Tuszkiewicz – grant rektorski za publikację artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Dr Monika Eisenbardt – grant rektorski za publikację artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Mgr Olga Grzybek – grant rektorski za publikację artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Wyróżnienia otrzymały:

Prof. dr hab. Ewa Ziemba – wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w rozwój naukowy pracowników Katedry oraz za zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uczelni

Dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE – wyróżnienie za wkład w rozwój badań nad jakością kształcenia w Uczelni.