"(Nie taka) trudna sztuka publikowania" - panel z udziałem prof. Ewy Ziemby

W ramach obchodów 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbędą się panele z udziałem ekspertów, którzy debatować będą nad wyzwaniami stojącymi przed polskimi badaczami. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w panelu pt. "(Nie taka) trudna sztuka publikowania" 22 marca br. reprezentować będzie prof. dr. hab. Ewa Ziemba.

Do udziału w panelach zaproszona została również społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

  1. (Nie taka) trudna sztuka publikowania - 22 marca 2022 (wtorek) w godzinach 12:00-14:00. 
  2. Kiedy 1+1 to więcej niż dwa, czyli o współpracy międzyuczelnianej - 23 marca 2022 (środa) w godzinach 11:30-13:30. 

Oba spotkania odbędą się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Zaproszeni do debaty eksperci wywodzą się z różnych polskich uczelni, gwarantując zdywersyfikowane punkty widzenia, jak i holistyczne spojrzenie na poruszane w czasie debat problemy - rozpatrując je szczególnie z punktu widzenia społeczności uczelni i wydziałów ekonomicznych. Uczestnicy śledzący debatę będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań poprzez czat.