Pracownicy naszej Katedry w redakcji czasopisma "Journal of Computer Information Systems"

Prof. dr hab. Ewa Ziemba, kierownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, na zaproszenie redaktora naczelnego czasopisma "Journal of Computer Information Systems" (wyd. Taylor & Francis) objęła funkcję redaktora – tzw. Associate Editor – w tym czasopiśmie. Tym samym znalazła się w gronie 20 redaktorów reprezentujących kilkanaście krajów na świecie.

O funkcję Associate Editor w czasopiśmie ubiegało się ponad 50 naukowców z całego świata. O zaproszeniu do tego grona prof. dr hab. Ewy Ziemby zadecydował Jej dorobek publikacyjny oraz redakcyjny i recenzencki w czasopismach ze światowej czołówki z zakresu informatyki ekonomicznej.

"Journal of Computer Information Systems" jest jednym z czołowych czasopism publikujących wyniki badań nad projektowaniem i wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych na potrzeby transformacji biznesu, administracji publicznej i społeczeństwa. Impact Factor czasopisma wynosi 3.400. Czasopismo nie pobiera opłaty za opublikowanie artykułu.

Korzystając z uzyskanej prerogatywy prof. dr hab. Ewa Ziemba zarekomendowała na recenzentów czasopisma (Editorial Review Board) pięciu badawczy z Polski, w tym dr Monikę Eisenbardt oraz dr Dariusza Grabarę z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.

Więcej informacji pod linkiem: www.tandfonline.com/journals/ucis20