Pracownik Katedry jako visiting professor z wykładami na University of Economic Studies w Bukareszcie

Na przełomie listopada i grudnia br. pracownik Katedry, dr hab. E.W. Maruszewska, prof. UE wygłosiła wykłady dla studentów Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Rachunkowości i Systemów Informatycznych w Bucharest University of Economic Studies

Wykłady dotyczyły zagadnień wiarygodności sprawozdań finansowych oraz czynników kształtujących wiarygodność, które zostały zaprezentowane z perspektywy uczestników rynków kapitałowych, tj. czytelników sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego. Wykłady skierowane były do studentów kierunków angielskojęzycznych.