Publikacja Prof. Ewy Ziemby w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Sustainable cities and communities assessment using the DARIA-TOPSIS method", autorstwa Prof. dr hab. Ewy Ziemby i Zespołu z Uniwersytetu Szczecińskiego, został opublikowany w czasopiśmie Sustainable Cities and Society, umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska). Artykuł został opublikowany w trybie otwartym bez opłaty, dzięki krajowemu programowi publikowania otwartego.

Sustainable Cities and Society znajduje się na czołowej pozycji pod względem wartości Impact Factor (IF=7.587) wśród wszystkich czasopism podejmujących problematykę zrównoważenia, także w kontekście wykorzystania na potrzeby jego doskonalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wskaźnik akceptacji artykułu w czasopiśmie wynosi 15%, natomiast średni czas trwania procedury recenzyjnej wynosi około 1 roku. Ponadto, czasopismo jest wydawane przez renomowane wydawnictwo Elsevier, które nie pobiera opłaty za publikację artykułu w tradycyjnej formie.

Artykuł to kolejna praca prof. dr hab. Ewy Ziemby dotycząca zagadnień równoważonego rozwoju opublikowana w prestiżowym czasopiśmie.

Z treścią artykułu można zapoznać się pod następującym linkiem: https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103926