Relacja z pobytu studyjnego w Biurze BDO w Katowicach

Relacja z BDO

W dniu 26 kwietnia 2022 w godz. od 11:00 do 15:20 studenci trzeciego roku Filii Rybnickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod kierunkiem dr hab. Jolanty Wartini-Twardowskiej, uczestniczyli w ponad czterogodzinnym spotkaniu (w ramach kształcenia z zakresu Organizacji systemu rachunkowości) prowadzonym przez pracowników BDO Biura w Katowicach.

Wydarzenie stworzyło możliwość poznania kulisów pracy w działach outsourcingu usług księgowych i rewizji finansowej.

Pani Magdalena Choromańska (specjalistka w zakresie HR) przedstawiła ścieżki kariery księgowego i biegłego rewidenta w BDO.

Pani Beata Kamińska (starszy menedżer) przybliżyła zakres usług outsourcingowych realizowanych w BDO.  Nawiązała do obowiązków wynikających z prawa o rachunkowości i podatkowego oraz wskazała możliwe zakresy kompetencji pracowników wykonujących usługi outsourcingowe.

Kolejny blok tematyczny spotkania poprowadzili biegli rewidenci Marcin Krupa i Krzysztof Lebiest. Ich wystąpienie było skoncentrowane na czynnościach sprawozdawczych w zakresie opracowania rachunku przepływów pieniężnych. Nawiązano również do typowych nieprawidłowości i dobrych praktyk jego sporządzania. Nadano tej części spotkania aktywny przebieg dzięki współtworzeniu przez studentów rozwiązań w zakresie wyłączeń do rachunku przepływów pieniężnych.

Wszystkim Pracownikom BDO, zaangażowanym w organizację i realizację tego wydarzenia, składamy serdeczne podziękowania za ich poświęcony czas i interesujące wystąpienia.    

Relacja z BDO
Relacja z BDO
Relacja z BDO
Relacja z BDO
Relacja z BDO
Relacja z BDO