Aktualności

8 listopada 2021 r. magistrantka Profesor Ewy Ziemby, Anastasiia Feshchenko, otrzymała nagrodę za zajęcia III miejsca w konkursie organizowanym przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych... [Więcej]
W wysoko cenionym w międzynarodowym środowisku akademickim czasopiśmie "Journal of Computer Information Systems" ukazał się artykuł autorstwa prof. Ewy Ziemby i dr Moniki Eisenbardt pt. The Effect of the Covid-19 Pandemic on ICT Usage by Academics. ... [Więcej]
W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje prof. dr hab. Ewy Ziemby z Wydziału Finansów, Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, które podejmują problematykę pomiaru zrównoważonego społeczeństw informacyjnego: "An attempt to... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł pt. How economic indicators impact the EU internal demand for critical raw materials” ze współautorstwem dr hab. Ewy W. Maruszewskiej, został opublikowany w czasopiśmie wydawnictwa Elsevier „Resources Policy”... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Karmańska opublikowała rozdział pt. "Critical success factors for FinTech" w w monografii : "The Digitalization of Financial Markets, The Socioeconomic Impact of Financial Technologies”, red. Adam Marszk, Ewa... [Więcej]
14 października 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjne JM Rektor wręczyła nagrody wyróżniającym się pracownikom naukowym i administracyjnym. Do naszej Katedry trafiły trzy nagrody na osiągnięcia naukowe i... [Więcej]
Z radością informujemy, iż w 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu zdobyła praca napisana w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Na wniosek Kapituły, Zarząd Główny i... [Więcej]
W dniach 8-10 września 2021 w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja KES-2021 (25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems), indeksowana w bazie konferencji CORE z kategorią B (70 pkt.... [Więcej]
Nasza uczelnia pozyskała środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie współpracy ze światowej sławy ekspertem z zakresu rachunkowości międzynarodowej, prof. Catalin Albu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie. Koordynatorem... [Więcej]
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazała się monografia pt.: "Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw" pod redakcją prof. Ewy Ziemby oraz dr Anny Karmańskiej. Autorzy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce... [Więcej]