Aktualności

Podczas uroczystego wirtualnego spotkania świątecznego społeczności akademickiej UE w Katowicach granty i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe wręczyła JM Rektor prof. Celina M. Olszak. W naszej Katedrze zostały  nagrodzone prof. dr hab. Ewa Ziemba i... [Więcej]
W dniu 4 grudnia 2020 r. prof. Ewa Ziemba jako promotor oraz dr Iwona Kolasa otrzymały nagrodę drugiego stopnia w grupie prac doktorskich za pracę pt. Czynniki sukcesu zarządzania projektami zintegrowanych systemów informatycznych w administracji... [Więcej]
O systemach i technologiach informacyjnych we wspomaganiu zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych oraz transformacji społeczeństwa dyskutowano w dniach 3-4 grudnia 2020 r. na konferencji IwZ’2020 zorganizowanej przez naszą Katedrę.... [Więcej]
Z radością informujemy o pozytywnym zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Jolancie Wartini-Twardowskiej. Dnia 26 listopada 2020 roku Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł prof. dr hab. Ewy Ziemby i dr Moniki Eisenbardt pt. "Consumer Engagement in Business Process Innovation-ICT Companies Cases from Poland and UK" został opublikowany w czasopiśmie Journal of Computer Information... [Więcej]
We wtorek, 22 września 2020 pracownik naszej Katedry, Pan mgr Maciej Tuszkiewicz przeprowadził w I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach wykład pt. "Ekonomista, finansista, czy po prostu materialista?". Wykład ze względu na... [Więcej]
Pani prof. Ewa Ziemba została zaproszona na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie zorganizowaną w dniu 18 czerwca 2020 roku przez Szkołę Doktorską naszego uniwersytetu. Jej wykład nt. "Standardy pisania... [Więcej]
Artykuł naukowy prof. dr hab. Ewy Ziemby pt. "The Contribution of ICT Adoption by Local Governments to Sustainability-Empirical Evidence from Poland" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Information Systems Management (IF-2,042),... [Więcej]
Stowarzyszenie naukowe the Informing Science Institute (ISI) przyznało, po raz czwarty, prof. Ewie Ziembie nagrodę za wyróżniającą pracę na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej, w szczególności za wkład w rozwój czasopism naukowych. Prof.... [Więcej]
W marcu 2020 roku w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Nature Switzerland, opublikowano pozycję  pt. “Information Technology for Management: Current Research and Future Direction” (LNBIP 380) pod... [Więcej]