Konferencja HASSACC 2015

Picture depicting logo

Trzecia edycja międzynarodowej wirtualnej konferencji Human And Social Sciences At The Common Conference organizowanej przez Publishing Society (Zilina, Słowacja) odbyła się w dniach 5 – 9 października 2015 r.

W komitecie naukowym konferencji i w gronie recenzentów artykułów zgłoszonych na konferencję znalazły się dr Izabela Emerling oraz dr Ewa Wanda Maruszewska.

Spośród artykułów zgłoszonych na konferencję, najliczniejszą grupę stanowiły opracowania prezentowane w sekcji nauko społecznych, w tym z zakresu ekonomii, finansów przedsiębiorstw, bankowości i zarządzania.

Wprowadzone w 2015 roku zmiany w obsłudze informatycznej konferencji umożliwiły prowadzenie szerokich dyskusji (z automatycznym powiadamianiem o kolejnym wpisie na forum dyskusyjnym) pomiędzy uczestnikami konferencji z możliwością odczytania treści dyskusji przez pozostałych uczestników konferencji. Zainicjowano również funkcje przewodniczących poszczególnych sekcji, powierzając moderowanie dyskusji w sekcji „Finanse“ dr E.W. Maruszewskiej.

Ponadto, od 2015 roku publikacji konferencyjnej nadano numer DOI, co służy zwiększeniu widoczności opublikowanych artykułów.