Konferencja "Knowledge Mangement" (KM)

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej jest od 2013 roku współorganizatorem konferencji  Knowledge Management (KM). Konferencja KM  to coroczne spotkania pracowników nauki z całego świata specjalizujących się głównie w zarządzaniu wiedzą i informatyce gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie forum służącego prezentacji i wymianie doświadczeń z badań prowadzonych w obszarach zarządzania wiedzą, uczenia i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prezentowane referaty i dyskusje naukowe są skoncentrowane wokół odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób człowiek, przedsiębiorstwa i administracja publiczna powinny wdrażać i wykorzystywać zarządzanie wiedzą, uczenie się i technologie informacyjno-komunikacyjne, aby osiągać cele gospodarcze, biznesowe, społeczno-kulturowe, polityczne, personalne i inne.

Poprzednie konferencje:

Konferencja KM 2015