Konferencja "Knowledge Mangement" (KM)

Picture depicting logo

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej jest od 2013 roku współorganizatorem konferencji  Knowledge Management (KM). Konferencja KM  to coroczne spotkania pracowników nauki z całego świata specjalizujących się głównie w zarządzaniu wiedzą i informatyce gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie forum służącego prezentacji i wymianie doświadczeń z badań prowadzonych w obszarach zarządzania wiedzą, uczenia i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prezentowane referaty i dyskusje naukowe są skoncentrowane wokół odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób człowiek, przedsiębiorstwa i administracja publiczna powinny wdrażać i wykorzystywać zarządzanie wiedzą, uczenie się i technologie informacyjno-komunikacyjne, aby osiągać cele gospodarcze, biznesowe, społeczno-kulturowe, polityczne, personalne i inne.

Informacje o aktualnej i i odbytych konferencjach znajduje się na stronie internetowej konferencji:

KM Conference

W dniach 24-27 czerwca 2015 roku konferencja KM odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Publikacja artykułów z konferencji: