Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja "Zarządzanie - Rachunkowość - Nowe Technologie"

Od 2014 roku Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej wraz z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie organizuje wiosenne ogólnopolskie konferencje pt. „Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie".  Corocznie konferencja ukierunkowana jest na szczegółowe zagadnienia, które określane są jej podtytułem.

Unikatowość konferencji wynika z jej interdyscyplinarnego charakteru, ponieważ zakres tematyczny konferencji dotyczy w zasadzie różnych dyscyplin ekonomicznych. Duży odzew w środowisku akademickim, jak i praktyka gospodarcza pokazują, że nieodzowne jest interdyscyplinarne rozpatrywanie działalności gospodarczej i uwzględnianie coraz większej złożoności prowadzenia biznesu w warunkach światowej globalizacji.

Na wyjątkowy charakter konferencji składa się także organizowane forum doktorantów. Doktoranci – uczestnicy konferencji - mają możliwość zaprezentowania swoich przemyśleń nad planowanymi lub już przygotowanymi rozprawami doktorskimi. Dla wielu z doktorantów prezentacje na naszej konferencji stanowią pierwsze publiczne wystąpienia.

Informacje o aktualnej i i odbytych konferencjach:

Publikacja artykułów z konferencji:

  • Artykuły zgłoszone na konferencje w latach 2014 - 2016 (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji) zostały opublikowane w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe - Studia Ekonomiczne”, którym przyznano 10 punktów zgodnie z wykazem B czasopism ogłoszonym przez MNiSW.
  • W/w czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH oraz BazEkon, a otwarty dostęp on-line zapewniony jest za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz strony www Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3