Przejdź do menu Przejdź do treści

V Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ'2020

30.09.2020 Zgłoszenie uczestnictwa w konferenecji

Dane uczestnika


Imię i nazwisko uczestnika:
Tytuł naukowy:
Instytucja/Wydział/Instytut:
Doktorant:

Dane kontaktowe


Adres korespondencyjny:
Telefon:
Adres e-mail:

Dane do faktury


Nazwa instytucji/osoba:
Ulica i nr:
Kod pocztowy i miejscowość:
NIP:

Artykuł


Tytuł artykułu

Sposób prezentacji artykułu:

Uwaga: Ostateczna decyzja o przyznaniu udziału w wybranej sesji należy do Organizatorów.

Publikacja


Publikacja:

Uwagi
Kolacja wegetariańska.

Przesłanie artykułu


Szanowni Państwo, formularz zgłoszeniowy automatycznie uruchamia domyślny program pocztowy. Jeśli zamierzacie Państwo jednocześnie przesłać artykuł prosimy o jego dołączenie jako załącznik do generowanego listu elektronicznego.
Dziękujemy.


Klauzula informacyjna


1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.).

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3