I Konferencja IwZ'2016, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński

II Konferencja IwZ'2017, zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

III Konferencja IwZ'2018, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki

IV Konferencja IwZ'2019, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski