Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Artykuły prezentowane na konferencji i pozytywnie zrecenzowane będą opublikowanew:

  1. monografii w języku polskim, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Lista MNiSW, UIW: 58300 – 20 pkt.)

  2. czasopismach z Listy ministerialnej:

Artykuły skierowane do monografii muszą spełniać stawiane przez wydawnictwo wymogi merytoryczne i redakcyjne,  z którymi należy zapoznać się na stronie internetowej wydawnictwa. Jakość merytoryczna i redakcyjna artykułów będzie oceniana przez członków Komitetu Naukowego. Na podstawie opracowanych recenzji będą podejmowane decyzje o poprawie i przyjęciu artykułów lub o ich odrzuceniu – w przypadku negatywnych recenzji. 

Artykuły skierowane do czasopism muszą spełniać stawiane przez te czasopisma wymogi merytoryczne i redakcyjne, z którymi należy zapoznać się na stronach internetowych czasopism. Jakość merytoryczna i redakcyjna artykułów będzie wstępnie oceniona przez Komitet Naukowy IwZ oraz redaktorów czasopism. Po wstępnej pozytywnej ocenie i poinformowaniu autorów, artykuły będą rekomendowane do procedury wydawniczej w czasopismach. Finalną decyzję o poprawie, publikacji lub odrzuceniu artykułów (na podstawie recenzji od recenzentów wydawniczych) będą podejmować redaktorzy czasopism i przekazywać je bezpośrednio autorom drogą elektroniczną.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3