Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakres tematyczny

Jednym z ważniejszych paradygmatów wyznaczających trajektorię transformacji w organizacjach biznesowych i publicznych stał się paradygmat informacyjno-technologiczny kreowany przez decentralizację, wysokie technologie, informację i sieciowość, wskazujący jednocześnie na konieczność absorpcji w organizacjach nowych zasad biznesowych i metod zarządzania wspieranych systemami i technologiami informacyjnymi. Nasycenie współczesnych systemów zarządzania informatyką oraz stały rozwój systemów i technologii informacyjnych powodują, iż organizacje stale stają przed wyzwaniem integracji informatyki i zarządzania. Tematyka konferencjiIwZ'2020 wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i koncentruje się na przeobrażeniach technologicznych, organizacyjnych i zarządczych w organizacjach oraz synergii między nimi.

Zakres tematyczny IwZ'2020 obejmuje cztery podstawowe zagadnienia:

 1. Inżynieria systemów informatycznych w organizacjach
  • Architektury rozproszonych zasobów (Edge Computing, Fog Computing, Mobile Cloud)
  • Architektura usługowa
  • Integracje aplikacji i usług
  • Komunikacja Human-Computer
  • Narzędzia i technologie projektowania oraz budowy systemów informatycznych zarządzania
  • Technologie chmury obliczeniowej
  • Technologie baz i hurtowni danych
  • Technologie Big Data
  • Technologia blockchain i kryptowaluty
  • Techniki neuronauki poznawczej 
 2. Systemy informatyczne w transformacji organizacji biznesowych i publicznych
  • Modelowanie, symulacja i cyfryzacja procesów biznesowych
  • Metody wspomagania procesu podejmowania decyzji
  • E-biznes, e-government, e-bankowość, e-gospodarka
  • Systemy informatyczne zarządzania (ERP, CRM, SCM itd.)
  • Systemy informatyczne w raportowaniu zintegrowanym
  • Cyfryzacja raportowania finansowego i zarządczego
  • Automatyzacja sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej
  • Technologie finansowe FinTech
  • Modele biznesu sektora IT
  • Systemy wspomagania decyzji
  • Systemy analityczne
  • Systemy sztucznej inteligencji
  • Zarządzanie wiedzą wspomagane IT
  • Systemy informacji geograficznej
  • Przemysł 4.0
  • Wirtualne światy i rzeczywistość rozszerzona
  • Internet rzeczy / Internet wszystkiego
  • Media społecznościowe
  • Grywalizacja 
  • Jakość systemów informatycznych zarządzania
  • Społeczne, kulturowe i etyczne implikacje wdrożeń IT
  • Adaptacja IT na potrzeby rozwoju gospodarczego
 3. Systemy informatyczne w transformacji społeczeństwa
  • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
  • Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji
  • Systemy informatyczne w kulturze i sztuce
  • E-learning
  • Technologie ubieralne "wearables"
  • Społeczności wirtualne
  • Ekonomia współpracy
  • Inteligentne miasta
  • Seniorzy i dzieci w świecie nowych mediów
  • Kompetencje cyfrowe
  • Zrównoważone społeczeństwo informacyjne
  • Adaptacja IT na potrzeby zrównoważonego rozwoju 
 4. Ład organizacyjny w zarządzaniu IT
  • Architektura korporacyjna
  • Audyt IT
  • Bezpieczeństwo IT
  • Dopasowanie biznes-IT
  • Strategie IT
  • Zarządzanie usługami IT
  • Zarządzanie projektami IT

Zaproponowany powyżej zakres tematyczny należy traktować jako propozycję tematów jakich dotyczyć będzie problematyka konferencji. Organizatorzy oczekują także  zgłoszeń opracowań naukowych dotyczących innych problemów zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca