Przejdź do menu Przejdź do treści

Druga edycja warsztatów nt. KONSOLIDACJA W GRUPACH KAPITAŁOWYCH

Dnia 11 maja 2016 roku Katedra Rachunkowości Międzynarodowej i BDO zorganizowali warsztat nt. „Konsolidacja w grupach kapitałowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – problemy praktyczne”.

Pani Prof. dr hab. Halina Buk rozpoczęła warsztat powitaniem uczestników i  słowem uznania dla osiągnięć BDO.

Biegły rewident Marcin Krupa omówił MSSF 3 i 10 i inne standardy, a następnie przedstawił rozwiązania praktyczne konsolidacji w grupach kapitałowych. W trakcie warsztatu toczyła się dyskusja dotycząca:

  • sprawowania kontroli, w tym identyfikowania podmiotu dominującego,
  • analizowania znaczących praw wykonywanych przy podejmowaniu decyzji operacyjnych (inwestycyjnych),
  • czynników determinujących posiadanie władzy,
  • obowiązków sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • metod rozliczania przejęć, w tym ustalania wartości firmy (zysku z okazyjnego nabycia),
  • wyceny aktywów i zobowiązań na dzień pierwszej konsolidacji,
  • procedur konsolidacji sprawozdań finansowych.

Dr Jolanta Wartini-Twardowska rozwinęła tematykę procedur konsolidacyjnych, zwróciła uwagę na możliwość ich wyrażenia w postaci określonych modeli konsolidacyjnych, co  umożliwia przełamanie trudności konsolidacyjnych w grupach kapitałowych.

Po warsztacie Pani Sylwia Legucka-Kosydar (HR Manager) wprowadziła studentów w procedury rekrutacji na staż (do pracy) obowiązujące w BDO Polska.

Serdecznie dziękujemy BDO za przyjęcie zaproszenia, a studentom za szczególne  zainteresowanie warsztatem. Żywimy nadzieję, że dzięki tematyce kolejnych warsztatów będzie możliwe dalsze powiększanie grona zainteresowanych konsolidowaniem przedsięwzięć.

 

 Galeria zdjęć

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca