Druga edycja

Druga edycja wykładu i warsztatu nt. „MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI”

Dnia 10 kwietnia 2017 roku Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej we współpracy z BDO zorganizowała warsztat nt. „Jak duże korporacje wchłaniają mniejszych graczy. Rozliczenia w rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”.

Pani  dr Jolanta Wartini-Twardowska  powitała uczestników kierując do nich także słowa uznania dla osiągnięć BDO, a następnie wprowadziła do tematyki ponad trzygodzinnego spotkania.

Pan  mgr Marcin Krupa biegły rewident wygłosił wykład  dla blisko siedemdziesięciu uczestników,  z którymi toczyła się dyskusja dotycząca:

  • przykładowych połączeń przedsiębiorstw na terenie Polski,
  • sprawowania władzy, w tym wpływu praw głosu i praw do dywidendy,
  • specyfiki rozliczania metodą nabycia,
  • rozumienia i ustalania wartości firmy oraz zysku z okazyjnego nabycia,
  • ścieżek przekształcania przedsiębiorstw i ich rozumienia,
  • przejęć odwrotnych, przeliczania parytetu wymiany i ich wpływu na  udziały dotychczasowych oraz nowych właścicieli.

Dr Jolanta Wartini-Twardowska zwróciła uwagę na podobieństwa i różnice między MSSF a Ustawą o rachunkowości oraz rozwinęła tematykę transakcji między łączonymi podmiotami.

Po warsztacie Pani mgr Dagna Czubińska (HR Asystent) wprowadziła studentów w procedury rekrutacji na staż (do pracy) obowiązujące w BDO Polska.

Serdecznie dziękujemy BDO za współpracę, a studentom za entuzjastyczną postawę!

Galeria zdjęć