Trzecia edycja

Dnia 17 grudnia 2018 r. w godz. 13:30 – 15:30 odbył się warsztat nt. „Rola analizy finansowej w procesie badania sprawozdań finansowych”. Patronat merytoryczny nad spotkaniem objęło BDO.  W imieniu Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej dr Jolanta Wartini-Twardowska gościła Panią Sylwię Legucką-Kosydar (HR Manager) oraz dwóch Seniorów Panów Tobiasza Folaka i Dominika Rogala.

Tematyka warsztatu obejmowała następujące zagadnienia:

-        użycie analizy wstępnej w identyfikowaniu obszarów finansowych do pogłębionych testów analitycznych sprawozdań finansowych według MSSF;

-        zastosowanie wybranych metod analizy przyczynowej, w szczególności metod deterministycznych w celu diagnozowania zdolności do kontynuowania działalności;

-        rola istotności danych w badaniu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw;

-        wybrane narzędzia analizy statystycznej w badaniu ryzyka finansowego;

-        przykładowa wizualizacja wyników badania.

Po warsztacie Pani Sylwia Legucka-Kosydar (HR Manager) zachęciła studentów do aplikowania na staże lub praktyki w BDO. Szczegółowe informacje o wydarzeniach szkoleniowych i stażach umieszczono pod linkiem https://www.facebook.com/bdokariera/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

Serdecznie dziękujemy BDO za przyjęcie zaproszenia i interesującą prezentację, a wszystkim Uczestnikom za udział oraz miłe e-maile z podziękowaniami!.

 

Organizatorzy

Galeria zdjęć