Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykłady i warsztaty

  • 21 marca 2024 roku w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyły się Targi Edukacji. Mgr Maciej Tuszkiewicz poprowadził wykład aktywny p.t.: „Ile zarabiają producenci Wiedźmina? Podstawy sprawozdawczośći finansowej na przykładzie CD Projekt" Słuchacze razem z prelegentem omówili podstawy sporządzania sprawozdań finansowych, a następnie pobrali sprawozdanie finansowe CD Projekt S.A. i omówili jego elementy wraz z zawartością.

  • 13 marca 2024 roku w Kato Science Corner z okazji Tygodnia Liczb odbył się wykład połączony z warsztatami p.t. " Liczbami po Świecie Biznesu: Wprowadzenie do Rachunkowości", które poprowadził Maciej Tuszkiewicz. W zajęciach brali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Podczas części wykładowej uczniowie poznali, czym jest rachunkowość i sprawozdania finansowe oraz jakich informacji dostarczają dla biznesu. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe elementy sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania i zatwierdzania. Następnie zobaczyli, jak wyszukać i otworzyć zatwierdzone elektroniczne sprawozdania finansowe spółek zarejestrowanych w KRS. Razem z prowadzącym omówili przykładowe sprawozdanie finansowe i przedyskutowali, w jakim celu mogą być czytane sprawozdania finansowe. Podczas części warsztatowej uczniowie ćwiczyli klasyfikację składników majątku w bilansie na przykładzie salonu fryzjerskiego i kawiarni oraz sporządzili uproszony rachunek zysków i strat dla księgarni. Całe spotkanie przebiegło w bardzo pogodnej atmosferze. Uczniowie zadawali dużo pytań i z chęcią uzupełniali ćwiczenia. Dyskutowali i argumentowali ich decyzje w zakresie klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym i dopytywali, jak mogły one być zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych innych podmiotów gospodarczych.

  • 8 stycznia 2024 r.w Kato Science Corner miał miejsce pierwszy w tym roku wykład, który nosił tytuł "Racjonalność a rzeczywistość: rola człowieka w rachunkowości". Prelegentem wydarzenia był ekspert Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mgr Maciej Tuszkiewicz. Gośćmi spotkania byli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.

  • 13 października 2023 roku odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracownik naszej katedry, Maciej Tuszkiewicz, był jednym z prowadzących wykłady promocyjne dla zaproszonych szkół i przybyłych uczniów. Wykład p.t. „Człowiek na Kontach: Jak nasze zachowania kształtują wyniki? został wyraźnie zauważony przez przybywających na dni otwarte, a chętni byli gotowi na stojąco wysłuchać ciekawostek dotyczących badań zachowań ludzkich w finansach i rachunkowości.

  • 03 kwietnia 2023 roku do murów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich zawitali pracownicy Centrum Marketingu wraz z pracownikiem naszej katedry mgr Maciejem Tuszkiewiczem. Aula wypełniona uczniami wszystkich grup rachunkowości wysłuchali wykładu promocyjnego pt.: "Racjonalność człowieka w finansach i rachunkowości". Uczniowie z zaangażowaniem włączali się do wykładu i zadawali nurtujące ich pytania.

  • 27 marca 2023 roku pracownik naszej katedry, mgr Maciej Tuszkiewicz, przeprowadził w I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego warsztaty z uczniami klas przygotowujących się do matury międzynarodowej w ramach zajęć z przedsiębiorczości. W toku warsztatów uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi, by następnie wspólnie uzupełniać deklaracje podatkowe dotyczące podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych. Na koniec odbyła się gorąca dyskusja na temat zasad oraz korzyści prowadzenia działalności nierejestrowanej.

   • 4 stycznia 2023 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego odbyło się spotkanie uczniów trzecich klas liceum z przedstawicielami katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej: prof. UE dr hab. Ewą Wandą Maruszewską i mgr Maciejem Tuszkiewiczem oraz z Centrum Marketingu Uczelni. Pracownicy katedry wygłosili dwa wykłady: "Czy słoń może znaleźć się w raporcie finansowym?" oraz "Sprawozdawczość finansowa - z czym to się je i jak ją strawić?". Następnie przedstawiona została oferta Uczelni, a uczniowie mieli możliwość znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

   • 21 listopada 2022 roku w murach Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, w godz. 9:45-12:25 została przedstawiona oferta edukacyjna naszego Uniwersytetu oraz wykład, który poprowadził mgr Maciej Tuszkiewicz z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. Tematem wykładu był: "Czemu każdy księgowy nie księguje tak samo? O racjonalności ograniczonej."

    

   • 3 czerwca 2022 roku Opiekun Liceum Maciej Tuszkiewicz wraz z przedstawicielami Uczelni odbyli wizytę w I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach. Przeprowadzono dwa spotkania p.t. "Czy człowiek w finansach wie wszystko? O racjonalności ograniczonej" oraz "Co zrobić, by zarządzający robił to, co chce właściciel. Teoria agencji na przykładach". Przedstawiono również ofertę Uczelni oraz nowe kierunki otwierane od nowego roku akademickiego. 

          Zdjęcie sali z uczestnikami i prowadzącym

   • 18 marca 2022 roku mgr Maciej Tuszkiewicz przeprowadził dwukrotnie wykład promocyjny w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Wykład nosił tytuł "Systemy ERP w korporacjach - klucz do sukcesu czy determinanta porażki?".

   • 18 listopada 2021 roku I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzycznego w Gliwicach przyjechało do murów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wycieczkę zapoznawczą po budynkach Uczelni, zapoznanie się z ofertą Uczelni jak również wzięcie udziału w namiastce studiowania poprzez wysłuchanie dwóch wykładów: dr Moniki Eisenbardt p.t. "ICT, Boomerzy, a Nauka" oraz mgr Katarzyny Renik p.t. "Początki pracy w firmie audytorskiej z perspektywy Stażysty". Po wykładach odbył się konkurs z nagrodami dla najuważniejszych słuchaczy.

   • 20 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach p.t. "Czy słoń albo piłkarz mogą znaleźć się w raporcie finansowym". Prelekcję prowadziła dr hab. prof. UE Ewa Wanda Maruszewska zatrudniona w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. Celem spotkania było przybliżenie uczniom podstawowych zasad rachunkowości na ciekawych i nietypowych zdarzeniach. W trakcie spotkania uczniowie między innymi identyfikowali składniki aktywów i pasywów jak i tworzyli prosty bilans

    

           

   • 8 kwietnia 2021 roku odbyły się 4-godzinne warsztaty online dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach p.t. "Ile zarobię, a co stracę pracując na umowę o pracę / dzieło / zlecenie - warsztaty". Warsztaty prowadził pracownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej - mgr Maciej Tuszkiewicz.

    Celem warsztatów było przedyskutowanie z uczniami pozytywnych i negatywnych aspektów różnych form zatrudnienia i ćwiczenia praktycznie z obliczania wynagrodzenia dla każdej z umów z uwzględnieniem różnych ulg ("pit dla młodych", status uczącego się). Uczniowie chętnie włączali się w kolejne elementy obliczeń i pytali o powody takiego lub innego podejścia do rozliczania czy traktowania poszczególnych typów umów.

   • We wtorek, 23 lutego 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej z uczniami I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach.

    Główną częścią spotkania był wykład dr Moniki Eisenbardt p.t. "Konsument w ujęciu niesztampowym, jako osoba nie tylko nabywająca produkty na własny użytek". Uczniowie dowiedzieli się o podejściu konsumentów zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii między innymi do udziału w projektach organizowanych przez przedsiębiorstwa. Poznali też, co różni ich jako konsumentów, od swoich rodziców czy dziadków.

    Poza tym, uczniowie mieli szansę na własnej skórze przekonać się jak różne czynniki wpływają na podejmowane decyzje dzięki prelekcji p.t. "Rachunkowość behawioralna - czyli zasady zasadami, a życie życiem”, na której wzięli udział w eksperymencie dotyczącym decyzji o kontynuacji lub zaprzestania projektu inwestycyjnego.

      

   • We wtorek, 22 września 2020 pracownik naszej Katedry, Pan mgr Maciej Tuszkiewicz przeprowadził w I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach wykład pt. "Ekonomista, finansista, czy po prostu materialista?". Wykład ze względu na zachowanie wszystkich wymogów sanitarnych odbyło się dwukrotnie. Zainteresowanie uczniów było spore, a uczestnicy wykładów z chęcią włączali się do dyskusji i zadawali ciekawe pytania.

      

     

   Dołącz do nas

   Akredytacje i partnerzy

   logotyp efmd
   logotyp ceeman
   logotyp hr
   logotyp cima
   logotyp eaie
   logotyp bauhaus4
   logotyp progres3
   logotyp acca