Otwarte seminarium doktoranckie Katedry Inwestycji

W dn. 9 listopada br. prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta poprowadziła pierwsze z cyklu otwartych seminariów doktoranckich dla doktorantów Katedry Inwestycji, słuchaczy Szkoły Doktorskiej oraz wszystkich zainteresowanych.


Plakat promujący seminarium doktoranckie Katedry Inwestycji

Przedmiotem seminarium była problematyka dotycząca podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zagadnień etycznych w inwestycjach. Prof. UE Monika Foltyn- Zarychta przedstawiła w pierwszej kolejności główne problemy pojawiające się we wskazanych obszarach, które następnie były przedmiotem owocnej dyskusji wśród uczestników.