Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy Katedry Inwestycji poprowadzili Seminar in the Theory and Practice of Financial Markets, Investment Assessment of Commercial and Infrastructural Projects

W dniach 9-13 lutego 2020 r. pracownicy oraz doktorant Katedry Inwestycji: prof. UE dr hab. Krystian Pera, dr Rafał Buła, dr Marcin Tomecki oraz mgr Michał Mrowiec gościli na Wydziale Bankowości Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku (Republika Białorusi).

Na zaproszenie Prodziekan d/s Nauki Oksany A. Teljak poprowadzili seminarium pn. Seminar in the Theory and Practice of Financial Markets, Investment Assessment of Commercial and Infrastructural Projects dla pracowników i doktorantów Poleskiego Uniwersytetu Państwowego, przedstawicieli Narodowego Banku Republiki Białorusi oraz banków komercyjnych. Tematyka seminarium obejmowała m.in. metodykę oceny projektów inwestycyjnych, zagadnienia wyceny aktywów, koncepcję efektywności informacyjnej rynków kapitałowych czy problemy Fisherowskiej teorii procentu.

Ponadto przedstawiciele Uniwersytetu dyskutowali możliwości kontynuowania i pogłębienia dotychczasowej współpracy z reprezentantami Poleskiego Uniwersytetu Państwowego, JM Rektorem prof. Konstantinem K. Szebeko, Prorektor d/s Edukacji prof. Olgą A. Zołotarewą oraz Prodziekan d/s Nauki Wydziału Bankowości Oksaną A. Teljak.

Международный семинар по вопросам теории и практики инансовых рынков в ПолесГУ

С 10 по 12 февраля 2020 года в Полесском государственном университете проходит семинар по вопросам теории и практики финансовых рынков, а также инвестиционной оценки коммерческих и инфраструктурных проектов (на английском языке).

Семинар организован на базе ПолесГУ для магистрантов, аспирантов и преподавателей финансово-экономических специальностей, а так же представителей банковского сектора страны. Лекторами в рамках данного проекта выступают представители профессорско-преподавательского состава Экономического университета в Катовице: профессор Кристиан Пера, доктор Рафал Була, доктор Мартин Томецки и аспирант Михаил Мровец.

Практика гостевых лекций имеет эффект расширения научно-практического опыта слушателей, совершенствования языковых компетенций и навыков межкультурной коммуникации, развития международного сотрудничества.

Relacja video.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3