Pracownicy Katedry na 11 th International Week w Ostrawie

W dniach 5-9 października 2020 r. prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta oraz dr Rafał Buła uczestniczyli w 11 th International Week zorganizowanym przez VSB - Technical University of Ostrava (Ostrawa, Republika Czeska).


Prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta poprowadziła zajęcia poświęcone problematyce oceny inwestycji proekologicznych pt. Environmental Investment Appraisal.

Dr Rafał Buła przedstawił zagadnienia dotyczące koncepcji efektywności informacyjnej rynków kapitałowych pt. Efficient Market Hypothesis – The First Pillar of Asset Pricing.