Pracownicy naszej Katedry w mediach.

Wywiad z dr hab. Moniką Foltyn-Zarychta, prof. UE na temat inwestycji w odnawialne źródła energii.


"(...) Niedawne wyliczenia wskazują, że, w skali całego świata, to właśnie zanieczyszczone powietrze najbardziej skraca nam życie – bardziej niż palenie papierosów, alkohol i narkotyki czy wypadki drogowe. A, co istotne z ekonomicznego punktu widzenia, według Europejskiej Agencji Środowiska, redukcja zanieczyszczeń powietrza może podwyższyć Produkt Krajowy Brutto w Polsce nawet o 2,9%. Moglibyśmy więc wygrać podwójnie – zdrowotnie i finansowo (...)."

Pełne źródło: